Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
BiH i VE
23.9.2013 11:58
BiH i VE
  • Vijeće Evrope je otvorilo svoj ured u Sarajevu u aprilu 1996. godine

  • Bosna i Hercegovina je članica Vijeća Evrope od  24. aprila 2002. godine

  • BiH je potpisnica, odnosno ugovorna strana 56 potpisanih i ratificiranih ili samo potpisanih međunarodnih ugovora/konvencija kojima je Vijeće Evrope depozitar. Također je potpisala 18 ugovora/konvencija koji su u postupku ratificiranja u PSBiH, zaključno sa 17. januarom 2007. godine. Rad Vijeća Evrope prati Stalno predstavništvo BiH pri Vijeću Evrope u Strasbourgu.

  • Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Bosnu i Hercegovinu predstavlja Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH pri Vijeću Evrope.

Postavši punopravna članica Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina je prihvatila obavezu njegovanja i unapređenja demokratskih vrijednosti i standarda Vijeća Evrope.

Prijemom u članstvo Vijeća Evrope Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu da će ispuniti ukupno 73 postprijemne obaveze (post-accession commitments), koje trebaju biti ispunjene u određenim vremenskim rokovima. Neke od njih imaju isključivo politički karakter i kao takve nemaju konkretno utvrđene rokove za izvršenje, već Bosna i Hercegovina ima obavezu da ih kontinuirano ispunjava. Većinu obaveza BiH je ispunila u predviđenom roku od tri godine po prijemu u Vijeće Evrope. Vlasti Bosne i Hercegovine su se obavezale da će preostale obaveze ispunjavati kontinuirano (kao što je npr. reforma pravosuđa).

Ispunjavanje postprijemnih obaveza Bosne i Hercegovine, Vijeće Evrope (VE) nadgleda i prati u okviru Monitoring procesa, koji je političkog karaktera i odnosi se na sve obaveze koje je preuzala Bosna i Hercegovina, koje su date u Mišljenju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, kao i na moguća druga specifična pitanja koja se ocijene neophodnim.

Monitoring procese odvija u dva  nivoa:

  • od strane Komiteta ministara Vijeća Evrope – Sekretarijata Vijeća Evrope – u okviru Izvještačke grupe zemalja za demokratsku stabilnost (GR-EDS)  i

  • od strane Komiteta za ispunjavanje obaveza zemalja članica (Monitoring komitet) Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope.

Bosna i Hercegovina je potpisnica, odnosno ugovorna strana 56 potpisanih i ratificiranih međunarodnih ugovora/konvencija kojima je Vijeće Evrope depozitar. (PDF dokument)

Također je BiH potpisala i jedan broj ugovora/konvencija koji su u postupku ratificiranja u Paralamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine. (PDF dokument)