Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
EkonomijaEkonomska diplomacija
13.1.2021 4:45
EKONOMSKA DIPLOMACIJA
 


EKONOMSKA DIPLOMATIJA

Vođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine se temelji na članu V Ustava Bosne i Hercegovine i, u skladu s istim članom, u nadležnosti je Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 13. marta 2018. godine usvojilo Strategiju vanjske politike Bosne i Hercegovine 2018–2023. Navedenom Strategijom su definirani Stubovi vanjske politike Bosne i Hercegovine, među kojima su i ekonomski prosperitet, zaštita interesa državljana Bosne i Hercegovine u inostranstvu, te promocija Bosne i Hercegovine u svijetu.

Navedenom Strategijom je definirano da aktivnosti ekonomske diplomatije Bosne i Hercegovine podrazumijevaju sinhroniziranu koordinaciju djelovanja institucija BiH, u čiju nadležnost spada izrada dokumenata kojima se promovira izvoz, privlačenje stranih investicija, razvojni potencijali postojećih sektora privrede i industrije, sa jedne strane i Ministarstva vanjskih poslova BiH i diplomatsko-konzularne mreže BiH sa druge strane.

Također, Strategijom je definirano da će fokus ekonomske diplomatije biti i na organizaciji konkretnih događaja za susrete privrednika i drugih značajnih subjekata iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja kroz ekonomske forume, poslovne/investicijske konferencije, prezentacije za ulagače, što će potaknuti direktno povezivanje i nalaženje rješenja za izazove koji stoje na putu saradnje. Posebnu ulogu u ovom procesu trebaju imati diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine (DKP BiH). Definirana je i potreba intenziviranja saradnje s dijasporom Bosne i Hercegovine, kao i aktivnosti na kojima bi vanjska politika BiH, prije svega kroz svoju diplomatsko-konzularnu mrežu, trebalo da intenzivnije radi s ciljem promocije BiH u svijetu.

Uloga Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i DKP BiH u kontekstu ekonomskih aktivnosti bi se u najkraćem obliku mogla svesti na sljedeća područja djelovanja: privlačenje stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu, promocija izvoza iz Bosne i Hercegovine, promocija turizma u Bosni i Hercegovini, zaštita i zastupanje interesa bh. privrednika i kompanija u inostranstvu, praćenje međunarodnih ekonomskih kretanja i informiranje nadležnih institucija, te koordiniranje aktivnosti. Nosilac navedenih aktivnosti u MVP BiH je
Odsjek za ekonomsku diplomatiju (OED) Sektora za bilateralne odnose MVP BiH.

Odsjek za ekonomsku diplomatiju kontinuirano prati i analizira privredne odnose i saradnju BiH sa drugim zemljama, daje prijedloge i podstiče privredne odnose i saradnju Bosne i Hercegovine sa drugim državama. OED informira odgovarajuće državne organe i institucije o privrednim kretanjima u pojedinim zemljama i njihovim vanjskoekonomskim orijentacijama i aktivnostima, te koordinira poslove i zadatke u cilju prezentacije privrednih mogućnosti Bosne i Hercegovine u drugim zemljama.

Odsjek za ekonomsku diplomatiju daje priloge za izradu prijedloga platformi, podsjetnika i drugih informacija potrebnih za pripremu susreta i razgovora na visokom i najvišem nivou predstavnika Bosne i Hercegovine sa predstavnicima drugih zemalja. Kroz stalnu radnu saradnju sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, uključujući i instrukcije za njihovo postupanje, OED podstiče (koordinira) aktivnosti u cilju unapređenja ekonomskih odnosa BiH sa pojedinim zemljama. OED ostvaruje stalnu radnu saradnju sa ekonomskim odjelima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava akreditovanih u BiH, te obrađuje informacije o upitima za saradnju koje pojedinačni strani privredni subjekti dostavljaju DKP-ima BiH i o istima, putem nadležnih bosanskohercegovačkih institucija i asocijacija, obavještava potencijalne privredne partnere iz BiH, i obratno.

Informacije o međunarodnim privrednim događajima u svijetu i u BiH OED dostavlja putem nadležnih bosanskohercegovačkih institucija, nevladinih organizacija i asocijacija, te DKP mreže potencijalnim privrednim partnerima BiH. OED je do sada, u skladu sa odgovarajućim odlukama Predsjedništva BiH, bio nosilac aktivnosti MVP BiH na organizaciji međunarodne investicione konferencije Sarajevo Business Forum.

Glavni partneri Odsjeka za ekonomsku diplomatiju MVP BiH su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, koje je između ostalog nadležno za vanjskotrgovinsku politiku i carinsko-tarifnu politiku BiH, pripremanje ugovora, sporazuma i drugih akata iz oblasti ekonomskih odnosa i trgovine sa drugim državama, poslovno okruženje, jedinstven ekonomski prostor; razvoj i promociju preduzetništva, kontrolu prometa roba i usluga koji imaju poseban režim u prometu odnosa u izvozu i uvozu, zaštitu potrošača, konkurenciju i dr. (više informacija o nadležnostima: http://www.mvteo.gov.ba/Content/Read/nadleznosti), entitetske vlade - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske, te Vlada Brčko Distrikta BiH, kao i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, te entitetske privredne komore - Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Privredna komora Republike Srpske, sa njihovim pojedinačnim nadležnostima.

KONTAKT:
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za ekonomsku diplomatiju
Alipašina 6/III
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: 00 387 (0)33 281 142/ 281 291/ 281 130
Fax: 00 387 227 156
E mail: OED@mvp.gov.ba