Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Ministarstvo .. Sekretar .. Biografija
Biografija
8.5.2022 11:17
Biografija
B I O G R A F I J A


Sihana ČEKIĆ ČAUŠEVIĆ
Vršilac dužnosti sekretara Ministarstva vanjskih poslova Bosne i HercegovineDATUM I MJESTO ROĐENJA:

8. februar 1968. godine – Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija

OBRAZOVANJE:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Zvanje: Doktor medicine

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
Zvanje: Specijalista Dermatovenerologije
RADNO ISKUSTVO:

2022 –
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Vršilac dužnosti Sekretara Ministarstva

2015 –
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odjeljenje za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku saradnju
Načelnik Odjeljenja

2012 – 2015
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za Evropsku Uniju, Sektor za multilateralne odnose
Ministar savjetnik

2011 – 2012
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za Evropsku Uniju, Sektor za multilateralne odnose
Vršilac dužnosti šefa Odsjeka

2009 – 2012
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za Zapadnu Evropu, Sektor za bilateralne odnose
Ministar savjetnik

2005 – 2009
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za ceremonijal, Odjeljenje za diplomatski protokol
Šef Odsjeka

2005-2005
Ured za odnose s javnošću

2004 – 2005
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za UN i ostale međunarodne organizacije, Sektor za multilateralne odnose
Savjetnik

2003 – 2004
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za UN i ostale međunarodne organizacije, Sektor za multilateralne odnose
I sekretar

2002 – 2003
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za ceremonijal, Odjeljenje za diplomatski protokol

2001 – 2002
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Ambasada BiH u Pariz, Republika Francuska

1998 – 2001
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Japan i Oceaniju, Sektor za bilateralne odnose
II sekretar

1997 – 1998
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
Odsjek za Aziju i Afriku, Sektor za međunarodne bilateralne odnose
Stručni saradnik


   


 

DODATNO PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE

1997, Beč, Republika Austrija – 10. Interdisciplinarni program iz oblasti „Europskih studija“ za
diplomate iz Centralne i Istočne Europe – u organizaciji Diplomatske akademije Beč i
Ministarstva vanjskih poslova Republike Austrije;

1998, Kairo, AR Egipat – Diplomatska obuka „Razvoj diplomatskih vještina“, u organizaciji
Instituta za diplomatske studije Kairo i Ministarstva vanjskih poslova AR Egipta;

2000, Vašington, Sjedinjene Američke Države – US Diplomatski trening program i obuka za
Bosnu i Hercegovinu, u organizaciji US State Departmenta;

2006, Sarajevo, BiH – Program obuke “Lične i organizacione tehnike komuniciranja”, u
organizaciji Agencije za državnu službu BiH i Evropske komisije – TEMPUS Program

2006, Sarajevo, BiH – Program obuke “Tim i timski rad”, u organizaciji Agencije za državnu
službu BiH i Evropske komisije – TEMPUS Program;

2006, Sarajevo, BiH – Projekat obuke državnih službenika “Strateško planiranje”, u organizaciji
Agencije za državnu službu BiH, Evropske Unije i UNDP-a;

2006, Sarajevo, BiH – Modul 1 “Profesionalna organizacija – Organizacioni oblik državne uprave
– Menadžment i menadžeri u državnoj upravi”, Poslovna škola Ekonomskog fakulteta,
Univerzitet u Sarajevu;

2006, Sarajevo, BiH – Modul 2 “Interpersonalne vještine – Razvijanje samosvijesti – Pisana i
usmena prezentacija”, Poslovna škola Ekonomskog fakulteta, Univerzitet u Sarajevu;

2007, Sarajevo, BiH – Modul III “Obuka za rukovodne kadrove u institucijama
Bosne i Hercegovine”, Agencija za državnu službu BiH;

2011, Sarajevo, BiH – Modul IV “Reinženjering poslovnih procesa u državnoj službi – Kreativno
rješavanje problema”, Agencija za državnu službu BiH.POZNAVANJE JEZIKA:

Engleski – (C2)
Njemački – (B2)

KONTAKT PODACI:

Adresa: Musala br. 2, 71 000 Sarajevo
Telefon/Fax: +387 33 281 103; +387 33 281 308
E-mail: sihana.cekic@mvp.gov.ba