Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
OGLASI

Ponovljeni javni oglas o prodaji sluzbenih motornih vozila putem javnog nadmetanja licitacije

Javni oglas o prodaji sluzbenih motornih vozila putem javnog nadmetanja licitacije

Poziv na podnošenje prijava za upražnjeno radno mjesto Programme Officer u Sjedištu Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union – ITU) u Ženevi

ЈАВНИ ПОЗИВ За пријаву кандидата из БиХ за члана Групе експерата за борбу против насиља над женама и насиља у породици (GREVIO)

Poziv na podnošenje prijava za učešće na Međunarodnom konkursu pod nazivom Forum mladih

Ispravka koja se odnosi na tekst Javnog poziva na pozicije u Savjetu Evrope

Javni poziv za prijavu kandidata iz Bosne i Hercegovine  na slјedeće pozicije u  Međunarodnom krivičnom sudu

Javni poziv iz Bosne i Hercegovine na pozicije u Savjetu Evrope

Poziv za dostavljanje ponude za radove u okviru faze i rekonstrukcije i adaptacije objekta u vlastništvu Bosne i Hercegovine

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge smještaja ambasadora na pripremama za potrebe MVP BiH

Oglas za radno mjesto menadžera za projekt u Sekretarijatu Western Balkans Fund u Tirani (za državljane BiH)

Poziv za javnu prodaju vozila  -Ambasada BiH u Beogradu

JAVI POZIV ZA PRODAJU VOZILA

Natječaj za direktora CEFTA Tajništva sa sjedištem u Briselu

Javni oglas za prodaju objekata diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ u New Yorku, Tokyu, Bonnu i Bernu

Javni poziv na licitaciju za prodaju vozila u vlasništvu MVP BiH