Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Regionalne inicijative .. Regionalna inicijativa o migracijama, azilu i povrataku izbjeglica
Regionalna inicijativa o migracijama, azilu i povratku izbjeglica
Regionalna inicijativa o migracijama, azilu i povrataku izbjeglica

MARRI inicijativa je nastala tokom 2003. godine spajanjem dvije inicijative Pakta stabilnosti -Inicijative o migracijama i azilu (MAI) i Inicijative o regionalnom povratku raseljenih lica (RRI). Zemlje članice su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija i Srbija.

Program djelovanja MARRI obuhvata oblast migracija, azila, upravljanja granicama, vizni režim, konzularnu tematiku i povratak raseljenih lica. Cilj Inicijative je unapređenje upravljanja kretanja populacija na zapadnom Balkanu.

Glavna tijela MARRI:

  • Regionalni forum – politička i okvirna podrška za rad Inicijative, zasjeda dva puta godišnje;
  • Regionalni centar – operativno tijelo;
  • Upravni odbor – čine države zapadnog Balkana, ostale članice Pakta stabilnosti, Evropska komisija, OSCE, UNHCR, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Međunarodni centar za razvijanje politike migracija (ICMPD), nevladine organizacije. Odbor se sastaje dva do tri puta godišnje.

 Regionalni centar MARRI:

  • Formalno osnovan potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju – 2. jula 2004. godine u Tirani, i sporazuma o sjedištu Regionalnog centra (15. novembar 2004. godine u Tirani);
  • zvanično Centar počeo sa radom 18. novembra 2004. godine.
  • Centar je podrška provođenju odluka donesenih na Forumu. Regionalni centar otvoren je 18. novembra 2004. godine u Skoplju i predstavlja vezu između zemlje predsjedavajućeg Regionalnog foruma i država članica MARRI. U Centru su zastupljene, preko predstvanika, sve članice Foruma;

Na ministarskom sastanku zemalja članica MARRI održanom u Beogradu 7. aprila 2006. godine Bosna i Hercegovina je preuzela jednogodišnje predsjedavanje Regionalnim forumom ove inicijative.

Predsjedavajući Regionalnog foruma MARRI u periodu april 2006- april 2007. je ambasador Nedžad Hadžimusić.