Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Regionalne inicijative .. Jadransko - jonska inicijativa
Jadransko - jonska inicijativa
21.1.2011 16:22
Jadransko - jonska inicijativa

Jadransko-jonska inicijativa zvanično je promovirana tokom samita o razvoju i sigurnosti Jadranskog i Jonskog mora održanog u Ankoni 19 i 20. maja 2000. godine.  Samit je okončan usvajanjem Deklaracije iz Ankone kao osnivačkog političkog akta ove inicijative.

Ova asocijacija danas okuplja osam evropskih zemalja, od kojih sedam izlaze na Jadransko i Jonsko more: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, i po principu sukcesije članstva, Srbija. Pokretač Inicijative je Italija koja je bila domaćin osnivačkog skupa. Inicijativu je podržala i Evropska unija.

Cilj pokretanja inicijative je podsticanje razvoja i jačanje sigurnosti u jadransko-jonskom regionu, intenziviranje saradnje među zemljama regiona i podsticanje tranzicijskih zemalja na integracione procese i približavanje Evropskoj uniji.

Slično kao i druge inicijative Jadransko-jonska inicijativa se razvija kroz dvije forme. Inicijativa je forum za razmjenu političkih mišljenja, a istovremeno i forma za ostvarivanje multilateralne saradnje u više oblasti kao što su: saobraćaj, pomorstvo, turizam, obrazovanje, zaštita životne okolice i kulturnog naslijeđa, razvoja malih i srednjih preduzeća te borbe protiv organiziranog kriminala.

Dva osnovna tijela Inicijative su:

  • Vijeće ministara inozemnih poslova ili Jadransko-jonski vijeće (Adriatic-Ionian Council)
  • Komitet visokih zvaničnika (Committee of Senior Officials).

Vijeće JJI je najveće tijelo inicijative koje donosi odluke. U njegovom radu učestvuje i predstavnik Evropske komisije. Vijeće se redovno sastaje jednom godišnje (obično u maju) i radi na bazi rotacije, svake godine novi predsjedavajući.

Komitet visokih zvaničnika je operativno tijelo zaduženo za koordinaciju aktivnosti, pripremanje sastanaka ministara (Vijeća JJI) i implementaciju ideja i zaključaka donesenih u okviru Inicijative. Sastaje se periodično, obično najmanje dva puta godišnje u zemlji koja predsjedava inicijativom.

Bosna i Hercegovina učestvuje u radu JJI od njenog osnivanja.

Inicjativom trenutno predsjedava Crna Gora, a u maju ove godine preuzima Srbija.

Nacionalni koordinator za Jadransko-jonsku inicijativu je ambasador Ivan Orlić.