Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Odluke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila više srednje klase - LOT -2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornog vozila više srednje klase - LOT -1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mrežne opreme za potrebe MVP BiH za LOT-1 i LOT-2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme - LOT -1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme - LOT -2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku biometrijske opreme

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku nabavke usluga odrzavanja informacionog sistema OWIS

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke zastava BiH-e za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zastava BiH-e za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zastava BiH-e za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku motornih vozila za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku namjestaja za potrebe MVP-a BiH za LOT 1

Odluka o ponistenju postupka nabavke namjestaja za potrebe MVP-a BiH u dijelu LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku mrezne opreme za potrebe MVP-a BiH za LOT-1 i LOT-2

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke racunarske i elektronske opreme - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku racunarske i elektricne opreme - LOT 1 i LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zastava BiH-e za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga remonta lifta u gradi MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavke usluge posredovanja prodaje avionskih karata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavka tonera za printere i kopir aparate

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga odrzavanja sistema OWIS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca uredaj Pulse Secure

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za ugovor o nabavci obrazca naljepnice za vizu viza stikeri

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga isporuke stampanih izdanja domacih novina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku filmova ribona i kartica za printer za izradu identifikacionih dokumenata

Odluka o ponistenju postupka nabavka obrazaca naljepnice za vizu viza stikeri

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja ugradenih uredaja za grijanje/hladenje u objektu MIP-a BiH

Odluka o izboru drugoplasiranog ponudaca nabavka usluga brze poste

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavka kancelarijskog materijala 2022

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavka naftnih derivata i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavka usluga brze poste

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca nabavka usluga servisiranja vozila

Odluka o ponistenju postupka nabavka usluga servisiranja vozila

Odluku o ponistenju postupka javne nabavke servisiranje i odrzavanje motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca (javna nabavka usluga štampanja)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku i isporuku stampanih izdanja domacih novina na adresu MVP BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca u postupku javne nabavke odrzavanja sistema OWIS

Odluka o ponistenju javne nabavke sluzbenih vozila

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku racunarske opreme i printera LOT1 i LOT2

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku racunarske opreme i printera LOT3

Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponudaca za izvodenje radova na uredenju,adaptaciji i natkrivanju atrija u objektu MVP BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku mrezne opreme za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku mrezne opreme za potrebe MVP-a BiH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za usluge posredovanja u prodaji avionskih karata za potrebe MVP BiH

Odluka o izboru ponudaca radova na drugoj fazi klimatizacije dijela objekta MVP BiH

Odluka o izboru drugoplasiranog ponudaca - kancelarijski materijal 2020

Odluka o izboru ponudaca - OWIS 2020

Odluka o kvalifikaciji -OWIS 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca - FLYBOSNIA

Odluka o izboru ponudaca - OWIS 2019

Odluka o izboru ponudaca-nabavka naftnih derivata i maziva

Odluka o rezultatima kvalifikacije - OWIS

Obrazac pracenja realizacije ugovora - okvirnog sporazuma II dio 2019

Obrazac pracenja okvirnog sporazuma - III dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg dobavljaca-2018

Odluka o izboru ponudaca-dostavljanje stampe

Odluka o izboru ponudaca-nabavka agregata

Odluka o izboru ponudaca-nabavka auto guma

Odluka o izboru ponudaca-nabavka informaticke opreme - LOT-1 - 2018

Odluka o izboru ponudaca-nabavka informaticke opreme LOT-2 -2018

Odluka o izboru ponudaca-prosirenje telefonske centrale 2018

Odluka o izboru ponudaca-servis vozila LOT-1 i LOT-6

Odluka o izboru ponudaca-servis vozila LOT-2

Odluka o ponistenju postupka servis vozila (za LOT-3,4,5 i 7)

Obrazac praćenja realizacije ugovora 2018 II dio

Obrazac pracenja realizacije ugovora - 2018

Odluka o izboru ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru ponuđača - nabavka motornog vozila 2018

Odluka o izboru ponuđača - nabavka storage uređaja 2018

Odluka o izboru ponuđača - nabavka tonera 2018

Odluka o izboru ponuđača - OWIS 2018

Odluka o rezultatima kvalifikacije - OWIS 2018


Odluka o izboru ponuđača- printeri 2017

Odluka o izboru ponuđača- namještaj LOT-2

Odluka o izboru ponuđača- isporuka štampe - 2017

Odluka o izboru ponudaca - nabavka goriva i maziva

Odluka o izboru ponudaca- hotelski smjestaj- 2017

Odluka o ponistenju postupka - atrijum - oktobar 2017

Odluka o izboru ponudaca- namjestaj LOT-1

Odluka o izboru ponuđača - nabavka računarske opreme LOT-2

Odluka o izboru ponuđača-nabavka opreme za uzimanje biometrijskih podataka

Odluka o izboru ponuđača-nabavka računarske opreme LOT-1

Odluka o izboru ponuđača-održavanje OWIS informacionog sistema

 

Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnog sporazuma I dio

Obrazac praćenja realizacije ugovora - okvirnog sporazuma II dio

Odluka o izboru ponuđača-softver za fax sistem

Odluka o izboru ponuđača-nabavka staza LOT-2

Odluka o izboru ponuđača-nabavka itisona LOT-1

Odluka o izboru ponuđača-izvođenje radova (krečenje) MVP BiH

Odluka o izboru ponuđača-avio karte 

Odluka o poništenju postupka-servis vozila LOT-4 i LOT-5 - 2016

Odluka o izboru ponuđača-servis vozila LOT-3 - 2016

Odluka o izboru ponuđača-servis vozila LOT-1, LOT-2, LOT-6 - 2016

Odluka o poništenju-nabavka itisona i staza - 2016

Odluka o izboru ponuđača - nabavka računara LOT 1 LOT 2 - 2016

Odluka o izboru ponuđača - održavanje OWIS informacionog sistema - 2016

Odluka o izboru ponuđača - nabavka i montaža namještaja 2016

Odluka o izboru ponuđača - nabavka mrežne opreme - 2016

Odluka o poništenju-klimatizacija II faza - 2016

Odluka o izboru ponuđača - cisco iron port - 2016

Odluka o izboru ponuđača - nabavka zavjesa, roletni i paravana

Odluka o izboru ponuđača - nabavka mrežne opreme

Odluka o izboru ponuđača - brza pošta

Oduka o izboru ponuđača - usluge štampanja

Odluka o izboru ponuđača - usluge hotelskog smještaja

Odluka o izboru ponuđača - nabavka auto guma

Odluka o izboru ponuđača- klimatizacija

Odluka o izboru ponuđača - usluge posredovanja u prodaji avionskih karata

Odluke o izboru ponuđača - nabavka naftnih derivata i maziva

Odluke o izboru ponuđača - održavanje OWIS sistema

Odluka o izboru ponuđača - Cisco servisna podrška za E-mail Security Appliance

Odluka o izboru ponuđača - nabavka računarske opreme LOT-2

Odluka o izboru ponuđača - LOT-1 nabavka računara

Odluka o izboru ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru ponuđača - nadogradnja telefonske centrale

Odluka o izboru ponuđača - materijal za opravku i održavanje zgrade

Odluka o izboru ponuđača - nabavka službenih vozila

Odluka o izboru ponuđača - krečenje

Odluka o izboru ponuđača - auto gume