Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Strategija EU za region Dunava

Na inicijativu šefova vlada Rumunije i Austrije, Evropsko vijeće je tokom sastanka u junu 2009. godine mobiliziralo Evropsku komisiju sa ciljem razvijanja strategiju Evropske unije za region Dunava.

 

Države članice EU, Evropski parlament, Odbor regiona, kao i Evropska komisija intenzivno rade na izradi nove Strategije, koja je predstavljena od strane Evropske komisije krajem decembra 2010. godine, a koja će biti usvojena od strane Evropskog vijeća pod predsjedavanjem Republike Mađarske u prvoj polovini 2011. godine.

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 131. sjednici 26.8.2010. godine, na prijedlog MVP-a BiH, usvojilo neslužbeni dokument ,,Strategija Evropske unije za region Dunava-prioriteti i doprinosi Bosne i Hercegovine u regionu Dunava''. Također, Vijeće ministara je donijelo odluku da nacionalni koordinator za Strategiju EU za region Dunava bude g. Branimir Mandić, pomoćnik ministra u Sektoru za multilateralne odnose MVP-a BiH.

 

Prioriteti i doprinosi Bosne i Hercegovine Strategiji Evropske unije za region Dunava predstavljaju one projekte koji su od velike važnosti za održivi razvoj sliva rijeke Save. Bosna i Hercegovina svoje učešće u Strategiji EU za region Dunava vidi samo preko rijeke Save i to putem Savske komisije koju čine BiH, Srbija, Hrvatska i Slovenija. Time nastoji da realizira već postojeće projekte koji su od velike važnosti za Bosnu i Hercegovinu.

 

Na ovu temu održano je više sastanaka, uključujući i dva samita. Na prvom Samitu održanom u Budimpešti 25.-26.2.2010. godine usvojena je Deklaracija o Dunavu, dok je na Samitu u Bukureštu održanom 8.11.2010. godine, aklamacijom usvojena politička Deklaracija koja je nastala na inicijativu predstavnika zemalja EU koje pripadaju Dunavskom regionu.

 

Radio-televizija Vojvodine i Fondacija Sodalitas su realizirali Osnivačku konferenciju Dunavske medijske mreže u Novom Sadu, 28.-30.10.2010. godine. Na Osnivačkoj konferenciji usvojena je Deklaracija i izabrani su funkcioneri Dunavske medijske mreže.

 

Sve detaljnije informacije možete naći na web stranici: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

Strategija Evropske unije za region Dunava-prioriteti i doprinosi Bosne i Hercegovine u regionu Dunava-dokument koji je usvojen na sjednici Vijeća ministara BiH (*.doc).