Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Unija za Mediteran
2.2.2011 13:55
Unija za Mediteran

Unija za Mediteran “lansirana” je 2008. godine Samitom u Parizu, na inicijativu francuskog predsjednika N. Sarkozya, a okuplja 43 zemlje; 27 zemalja EU i 16 mediteranskih zemalja, među kojima je i BiH. To je jedina evropska organizacija, takvog karaktera i nivoa, u kojoj je BiH punopravna članica.

Proces evro-mediteranske saradnje, u ovom kapacitetu, formalno je započet 2005. g. u Barseloni. Na njemu je reutemeljena Evro-mediteranska asocijacija, poznata i kao Barselona Proces u Evro-mediteranskom partnerstvu. Prethodila mu je Konferencija ministara vanjskih poslova 1995. u Barseloni.

Evro-mediteranska asocijacija je okvir za političke, ekonomske i socijalne veze, dijalog i regionalnu saradnju na Mediteranu.

Ciljevi evro-mediteranske saradnje su:

-Mir, sigurnost, stabilnost, vladavina prava i demokratija, odgovor zajedničkim prijetnjama, kao što je terorizam,

-Održiv ekonomski razvoj, modernizacija ekonomske strukture, metodi za unapređivanje upravljanjem EU finansijske pomoći, jačanje privatnog privrednog sektora, osobito u južnim zemljama Asocijacije,

-Obrazovanje i kulturna razmjena, kao ključni faktor u razvoju država Mediterana, uzajamno razumijevanje kroz različitost kultura i religija i dijalog među njima, promoviranje dijaloga civilizacija,

-Pravda, sigurnost, migracije i socijalne integracije imigranata.


U posljednjih 15 godina evro–mediteranska saradnja ostvarila je značajne ciljeve u slijedećim oblastima:

-ekonomskom razvoju, doprinoseći regionalnoj stabilnosti, osobito južnog kruga mediteranskih zemalja,

-podršci bliskoistočnom mirovnom procesu,

-investicijama Evropske investicione banke,

-koracima ka uspostavljanju zone slobodne trgovine /EMFTA/,

-ekonomskim reformama, uz EU finansijsku pomoć,

-promoviranje rasta Jug-Jug regionalne integracije, Agadir Zona slobodne trgovine koja uključuje Maroko, Tunis, Egipat i Jordan,

-parlamentarne saradnje, Evro-mediteranska Parlamentarna skupština,

-formiranje Ana Lindh Fundacije, posvećene dijalogu kultura,

-unapređenju civilnog društva i podupiranju rada NVO-a,

-jačanju demokratizacije zemalja učesnica, općenito. 

 

Stalni predstavnik BiH u Uniji za Mediteran je ambasador Ivan Orlić