Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Institucije i Tijela EU
Institucije i tijela EU

Proces ekonomske integracije doprinio je razvoju političke integracije i stvaranju zajedničkih institucija.

Najvažnije institucije Evropske unije su:

Evropski parlament - koji zastupa građane EU i oni ga direktno biraju, Vijeće Evropske Unije – koje zastupa pojedinačne države članice, i Evropska komisija – koja teži zaštiti interesa Unije u cjelini, te tako čine “institucionalni trougao” koji stvara politiku i zakone (direktive, propise i odluke), koji se primjenjuju u cijeloj EU.

Sud pravde održava vladavinu evropskih zakona, a Sud revizora provjerava finansijski aspekt aktivnosti Unije.

Slijedećih pet tijela zaokružuje cijeli sistem:

Evropski ekonomski i socijalni odbor – predstavlja poslodavce, sindikate, poljoprivrednike, potrošače i druge interesne grupe;

Odbor regija – predstavlja lokalne i regionalne vlasti;

Evropska centralna banka – odgovorna je za evropsku monetarnu politiku;

Evropska investicijska banka - finansira investicijske projekte Evropske unije;

Evropski ombudsman – štiti građane i organizacije Evropske unije od loše uprave.

Pored naprijed navedenih tijela uspostavljene su i specijalizirane agencije koje se bave određenim tehničkim, naučnim ili zadacima upravljanja.