Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
EkonomijaMakroekonomski pokazatelji za BiH
14.1.2021 10:21
MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI ZA BIH

DIREKTNA STRANA ULAGANJA U BIH

Institucije, kompanije i pojedinci iz inostranstva, zainteresirani za informacije o prilikama za investiranje u Bosni i Hercegovini i poslovnoj klimi u našoj zemlji, za više informacija i podršku mogu se obratiti najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Bosne i Hercegovine.
 
Podaci o diplomatskom-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, sa kontakt podacima dostupni su ovdje (linkovati za dio nove web stranice sa navedenim podacima - http://mfa.ba/index.php/bhs/diplomatska-predstavništva).

Takođe, potencijalni investitori iz inostranstva za detaljne informacije mogu se obratiti Agenciji za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) ili direktno entitetskim vladama, odnosno Vladi Brčko Distrikta BiH, kao i privrednim komorama FBiH i RS.

FIPA: http://www.fipa.gov.ba/
Vlada Republike Srpske: https://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/Pages/default.aspx; Ministarstvo privrede i preduzetništva - Invest Srpska (www.investsrpska.net)
Vlada Federacije BiH: http://www.fbihvlada.gov.ba
Vlada Brčko Distrikta BiH: http://www.bdcentral.net/
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH: http://www.kfbih.com/
Privredna komora Republike Srpske: https://komorars.ba/

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je zadužio Agenciju za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) da pruži podršku direktnim stranim investicijama i da olakša priliv stranih ulaganja u našu zemlju. Agencija FIPA sarađuje s institucijama vlasti i investitorima, te pomaže nadležnim vlastima da poboljšaju zakonski okvir za strana ulaganja.

FIPA takođe pomaže investitorima da uspostave kontakte s javnim i privatnim sektorima BiH.

Pokazatelji koji se odnose na priliv investicija, uspostavu kontakata i studije privrednih sektora omogućavaju da investitori budu u potpunosti informisani o investicijskim mogućnostima koje Bosna i Hercegovina trenutno nudi. Osim toga, FIPA usko sarađuje i sa ambasadama i diplomatskim predstavništvima Bosne i Hercegovine, koji takođe mogu pomoći investitorima da istraže mogućnosti ulaganja u BiH.

FIPA pruža informacije, analize i savjete potencijalnim investitorima o poslovnom i investicijskom okruženju, uključujući:
 -zakonodavstvo koje se odnosi na direktna strana ulaganja
 -podsticaje koji se odnose na ulaganja
 -ekonomska i poslovna kretanja u zemlji

FIPA identificira i predstavlja postojeće bh. mogućnosti za strana ulaganja :
 -investicijske projekte u fazi razvoja ili projekte koji su već spremni za realizaciju
 -preduzeća u procesu privatizacije
 -domaće firme koje traže stranog poslovnog partnera

FIPA pruža pomoć potencijalnim investitorima i onima koji su već investirali u zemlji kroz :
 -saradnju s javnim i privatnim sektorom
 -saradnju s vladinim i nevladinim institucijama kako bi se olakšao privredni razvoj
 -saradnju s lokalnim, regionalnim i međunarodnim organizacijama kako bi se poboljšalo okruženje za ulaganja


FIPA - Baza podataka o investicijskim projektima

FIPA  baza  podataka,  sa  preko  400  investicijskih  projekata,  ima  za  cilj  da  olakša  stranim  investitorima    da  pronađu  svoje    poslovne interese   u   Bosni   i   Hercegovini. Investicijski   projekti   su   selektirani   na   osnovu   interesa   domaćih   partnera   za   suradnju   sa   stranim investitorima  i  pripadaju  različitim  sektorima:  poljoprivreda  i  prozvodnja  hrane,  matalni  sektor,  automobilska  industrija,  turizma, energetika i mnogi drugi, i mogu se jednostavno pretraživati po sektorima i podsektorima. Projekti  su  prikazani  u  sažetom  obliku  sa  osnovnim  informacijama: opisom  projekta,  investicijskim  troškovima  i  željenim  oblikom suradnje  sa  stranim  partnerima.  Ukoliko  je  strani  investitor  zainteresiran  za  određeni  projekat,  FIPA će sa  zadovoljstvom  dostaviti kontakte predlagača projekta i dodatne informacije o projektu. Nadamo  se  da  će  Vam  ova  baza  investicijskih  projekata  biti  korisna  i  pomoći  Vam  u  pronalaženju  prikladnih  poslovnih  partnera  za investiranje u Bosni i Hercegovini.

Projekti su dostupni samo na engleskom jeziku i mogu se pretraživati na sljedećem linku. (http://www.fipa.gov.ba/investinbih/)

Potencijalni investitori za dodatne informacije mogu konsultovati i druge institucije u Bosni i Hercegovini navedene ovdje (linkovati na http://mfa.ba/index.php/bhs/ekonomija/korisni-linkovi)

Pregled stanja Direktnih stranih ulaganja mogu se pronaći na stranici Centralne banke BiH http://statistics.cbbh.ba/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs_html.aspx

Pregled tokova Direktnih stranih ulaganja može se pronaći na stranici Centralne banke BiH http://statistics.cbbh.ba/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs_html.aspx

Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u prvoj polovini 2020. godini iznosio je 358,1 milion KM, što je manje za 45,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).
Najznačajniji priliv je iz Austrije 84,2 miliona KM i Hrvatske 66,9 miliona KM, a slijede Turska sa 39,9, Nizozemska 37,5, Njemačka 36,2 i Slovenija sa 34 miliona KM.
U prvoj polovini 2020. godine najviše je investirano u finansijske uslužne djelatnosti i to 121,8 miliona KM (u te finansijske djelatnosti ne ulaze osiguranja i penzijski fondovi).

Pored investicija u finansijske uslužne djelatnosti, velika ulaganja su bila i u trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima, 84,2 miliona KM. U poslovanje nekretninama ukupno je investirano 43,2 miliona KM, a u proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom 17,4 miliona KM. Među oblastima, u koje je najviše investirano u prvoj polovini ove godine su i upravljačke djelatnosti u koju je uložen 11,1 miliona KM.

Priliv direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini iznosio je 699 miliona KM, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) koja je objavila statistiku direktnih stranih investicija za 2019. godinu.
U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2019. godine je iz Rusije (211 miliona KM), a onda iz Hrvatske (117 miliona KM).Posmatrano po djelatnostima, najviše ulaganja je realizovano u oblasti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (202 miliona KM), finansijskih uslužnih djelatnosti (bankarski sektor, 154 miliona KM), i u oblasti trgovine na veliko (92 miliona KM). U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tokom 2019. godine je iz Rusije (211 miliona KM), a onda iz Hrvatske (117 miliona KM).

Ukupno stanje direktnih stranih investicija u BiH do sada iznosi 15,02 milijardi KM. Ovaj iznos predstavlja rezultat investiranja u prethodnim godinama, kao i poslovanja preduzeća u stranom vlasništvu. Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,7 milijardi KM), Hrvatsku (2,4 milijarde KM), Srbiju (blizu 2,0 milijardi KM) i Sloveniju (preko 1,0 milijardi KM). Posmatrano po djelatnostima, najviše stanje direktnih stranih investicija je u oblasti finansijskih usluga (3,7 milijardi KM), zatim u oblastima telekomunikacija (1,7 milijardi KM) i trgovine na veliko (1,2 milijardi KM).