Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Ministarstvo .. Važniji telefoni u ministarstvu
Važniji telefoni u ministarstvu
1.9.2020 8:46
Važniji telefoni u ministarstvu
Pozivni znak za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo: +387 (0) 33 ____

Ime i prezime Funkcija Telefon
Kabinet ministra
Elmedin Konaković ministar
281-101
Kabinet zamjenika ministra

Josip Brkić

zamjenik ministra
281-102
Sekretar ministarstva
P/o Edin Dilberović sekretar
281-103
Ured za odnose sa javnošću
Nebojša Regoje

načelnik ureda,
ministar-savjetnik

Ured za odnose sa javnošću

281-104
Jedinica interne revizije

P/o Amir Čorbo

rukovodilac jedinice interne revizije

Jedinica interne revizije

281-194
Ured za kontrolu diplomatsko-konzularnih poslova

P/o Đorđe Latinović

glavni inspektor,
ministar-savjetnik

Ured za kontrolu diplomatsko-konzularnih poslova

-
Sektor za bilateralne odnose

P/o Momir Brajić

pomoćnik ministra
281-106

Marijana Zubonja

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za susjedne zamlje

281-131

Elma Bačvić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za Zapadnu Evropu

281-135
Željko Vukobratović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Centralnu i Istočnu Evropu

281-138

-

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Japan i Okeaniju

281-134

Tarik Bukvić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Aziju i Afriku

281-148
Tarik Bukvić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ekonomsku diplomaciju

281-142

Sektor za multilateralne odnose

P/o Aida Hodžić

pomoćnik ministra
281-107
Samir Huseinbašić

načelnik odjela,
ministar-savjetnik

Odsjek za mir i sigurnost

281-176

Momir Brajić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za NATO i PfP

281-163

Mitar Kujundžić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za UN i ostale međunarodne organizacije

281-157
Gordana Milošević

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za koordinaciju aktivnosti s Vijećem sigurnosti UN-a 281-251

Emina Merdan

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za OSCE, VE i regionalne incijative

281-246

Darko Vidović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ljudska prava

281-294

Dražen Gagulić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju

281-166

Damir Džanko

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Evropsku uniju

281-161
Sektor za međunarodnopravne i konzularne poslove

Frano Planinić

pomoćnik ministra
281-108

Lejla Hadžić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za međunarodnopravne poslove

281-175
Davorka Ištuk

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za statusna pitanja

281-180

Rabija Mašić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za vizno-pasoške poslove

281-179

Meliha Pandžić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za radnopravnu zaštitu

281-189
Sektor za opće poslove
Ahmet Halilović pomoćnik ministra
281-109

P/o Gordana Vitković

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za kadrovske, pravne i prevodilačke poslove

281-204

Muamera Hambo

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za opće poslove

281-206
Dragana Kremenović

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za finansije

281-216
Jasmina Halkić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za upravljanje nekretninama

281-155

Stela Šunjić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za informacioni sistem i komunikacije

281-226
Odjeljenje za planiranje i informiranje
Edin Dilberović

načelnik odjeljenja,
ministar-savjetnik

Odjeljenje za planiranje i informiranje

281-110
-

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za analizu i planiranje

281-145
Aida Hodžić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za informisanje

281-240
Odjel za diplomatski protokol

Mirsad Bešić

načelnik odjela,
ministar-savjetnik

Odjel za diplomatski protokol

281-111
Tamara Đogo šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica
Odsjek za imunitet i privilegije
281-242
Anisa Kerken

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za ceremonijal

281-311
Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju

Sihana Čekić Čaušević

načelnica odjela,
ministrica-savjetnica

Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju

281-231
Ured za posebne diplomatske aktivnosti

-

načelnik ureda,
ambasador at large

Ured za posebne diplomatske aktivnosti

281-124
Ured za diplomatsku obuku

Sanja Vidović

načelnica ureda,
ministrica-savjetnica

Ured za diplomatsku obuku

281-143
 
Telefonska centrala Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
281-100