Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Ministarstvo .. Važniji telefoni u ministarstvu
Važniji telefoni u ministarstvu
1.9.2020 8:46
Važniji telefoni u ministarstvu
Pozivni znak za Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo: +387 (0) 33 ____

Ime i prezime Funkcija Telefon
Kabinet ministra
dr. Bisera Turković ministar
281-100
Kabinet zamjenika ministra

Josip Brkić

zamjenik ministra
281-102
Sekretar ministarstva
P/o Bakir Sadović sekretar
281-103
Ured za odnose sa javnošću
Nebojša Regoje

načelnik ureda, ministar-savjetnik

Ured za odnose sa javnošću

281-104
Jedinica interne revizije

P/o Amir Čorbo

rukovodilac jedinice interne revizije

Jedinica interne revizije

281-194
Ured za kontrolu diplomatsko-konzularnih poslova

P/o Đorđe Latinović

glavni inspektor, ministar-savjetnik

Ured za kontrolu diplomatsko-konzularnih poslova

281-105
Sektor za bilateralne odnose

P/o Branimir Mandić

pomoćnik ministra
281-106

Marijana Zubonja

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za susjedne zamlje

281-131

Elma Bačvić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za Zapadnu Evropu

281-135
Sabahka Rađo

šefica odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Centralnu i Istočnu Evropu

281-138

Branimir Mandić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Japan i Okeaniju

281-134

Ljubo Grković

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za Aziju i Afriku

281-148
Tanja Milašinović Martinović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ekonomsku diplomaciju

281-142

Sektor za multilateralne odnose

P/o Šejla Đurbuzović

pomoćnik ministra
281-107
-

načelnik odjela,
ministar-savjetnik

Odsjek za mir i sigurnost

281-176

Momir Brajić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za NATO i PfP

281-163

Nikola Đukić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za UN i ostale međunarodne organizacije

281-157
Mile Nikolić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za koordinaciju aktivnosti s Vijećem sigurnosti UN-a 281-251

Miranda Sidran

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za OSCE, VE i regionalne incijative

281-246

Darko Vidović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ljudska prava

281-294

Armin Limo

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za ekonomsku multilateralu i rekonstrukciju

281-166

Šejla Đurbuzović

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnica

Odsjek za Evropsku uniju

281-161
Sektor za međunarodnopravne i konzularne poslove

Frano Planinić

pomoćnik ministra
281-108

Dag Džumurukčić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za međunarodnopravne poslove

281-175
Alija Muminović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za statusna pitanja

281-180

Mirsad Muhović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za vizno-pasoške poslove

281-179

Sanja Eminović

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnik

Odsjek za radnopravnu zaštitu

281-189
Sektor za opće poslove
Ahmet Halilović pomoćnik ministra
281-109

Selma Stojanović

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za kadrovske, pravne i prevodilačke poslove

281-204

Emin Čohodarević

šef odsjeka, ministar- savjetnik

Odsjek za opće poslove

281-206
-

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnik

Odsjek za finansije

281-216
-

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za upravljanje nekretninama

281-155

Stela Šunjić

šef odsjeka,
ministar-savjetnik

Odsjek za informacioni sistem i komunikacije

281-226
Odjeljenje za planiranje i informiranje
Biljana Marilović

načelnik odjeljenja,
ministar-savjetnik

Odjeljenje za planiranje i informiranje

281-110
Haris Hrle

šef odsjeka, ministar-savjetnik

Odsjek za analizu i planiranje

281-145
Branka Mujić

šefica odsjeka, ministar-savjetnik

Odsjek za informisanje

281-240
Odjel za diplomatski protokol

Mirsad Bešić

načelnik odjela, ministar-savjetnik

Odjel za diplomatski protokol

281-111
Dragan Pjević šef odsjeka,
ministar-savjetnik
Odsjek za imunitet i privilegije
281-242
Edin Šehić

šefica odsjeka,
ministrica-savjetnik

Odsjek za ceremonijal

281-311
Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju

Sihana Čekić Čaušević

načelnik odjela, ministar -  savjetnik

Odjel za međunarodnu naučnu, tehničku, obrazovnu, kulturnu i sportsku suradnju

281-231
Ured za posebne diplomatske aktivnosti

-

načelnik ureda,
ambasador at large

Ured za posebne diplomatske aktivnosti

281-124
Ured za diplomatsku obuku

Mihajlo Sužnjević

načelnik ureda, ministar-savjetnik

Ured za diplomatsku obuku

281-143
 
Telefonska centrala Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
281-100