Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Ujedinjene nacije UN .. Članstvo BiH u specijaliziranim agencijama UN-a
Članstvo BiH u specijaliziranim agencijama UN-a
Članstvo BiH u specijaliziranim agencijama UN-a

FAO – Food Agriculture Organization of the UN
Organizacija UN –a za prehranu i poljoprivredu

1993.

IAEA- International Atomic Energy Agency
Međunarodna agencija za atomsku energiju

1995.

ICAO – International Civil Aviation Organization
Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo

2002.

IFAD – International Fund for Agricultural Development
Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj

2002.

ILO – International Labour Organization
Međunarodna organizacija rada

1993.

IMF – International Monetary Fund
Međunarodni monetarni fond

1995.

IMO – International Maritime Organization
Međunarodna pomorska organizacija

1993.

ITU – International Telecommunication Union
Međunarodna unija za telekomunikacije

1992.

UNESCO – UN Educational, Scientific and Cultural Organization
Organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu

1993.

UNIDO – UN Industrial Development Organization
Organizacija UN-a za industrijski razvoj

1992.

UPU – Universal Postal Union
Poštanska unija

1993.

WHO – World Health Organization
Svjetska zdravstvena organizacija

1992.

WIPO – World Intellectual Property Organization
Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo

1996.

WMO – World Meteorological Organization
Svjetska meteorološka organizacija

1994.

WTO – World Trade Organization
Svjetska trgovinska organizacija

Započete pripreme za pregovore za pristupanje WTO 1999.g.