Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
EkonomijaKorisni linkovi
13.1.2021 15:50
Korisni linkovi

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE


Kako do putovnice Bosne i Hercegovine:
http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/kako_do_pasosa_bih/default.aspx?id=229

Informacije o viznom režimu za građane Bosne i Hercegovine, kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu:
http://www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/vize/Default.aspx

Diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine u svijetu:
http://www.mvp.gov.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_konzulati_i_
stalne_misije_bih/Default.aspx

Diplomatsko - konzularna predstavništva u Bosni i Hercegovini:
http://www.mvp.gov.ba/ambasade_konzulati_misije/ambasade_u_bih/Default.aspx

MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH: http://www.mvteo.gov.ba/?lang=hr

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine:
http://www.vet.gov.ba/v2/?lang=hr


 MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica MCP BiH:
http://www.mcp.gov.ba/?lang=hr

Sektor za državljanstvo i putne isprave:
http://www.mcp.gov.ba/Content/Read/drzavljanstvo-po%C4%8Detna


VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica  Vlade FBiH:
 http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/

Registar propisa objavljen u Službenim novinama BiH:
http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/zakoni/


VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Web stranica Vlade RS:
 http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/Pages/default.aspx

- Opcijom „ Aktualno“ otvara se mogućnost pregleda „ Vijesti i najave ministarstava“ u kojima je kako i sam naslov kaže moguće pregledati važnije vijesti i najave ministarstava o organiziranju sajmova, foruma i sličnih događaja:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Pages/Ministarstva.aspx

- Opcija https://investsrpska.vladars.net/ daje pregled mogućnosti investiranja u Republiku Srpsku.


VLADA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica Vlade BD BiH:
 http://www.bdcentral.net/


VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica Vanjskotrgovinske komore BiH:
 http://komorabih.ba/

Poteškoće u poslovanju zbog koronavirusa:
 http://www.komorabih.ba/poteskoce-u-poslovanju-zbog-koronavirusa-nove-informacije/

 Informacije za gospodarstvenike u vezi koronavirusa:
http://www.komorabih.ba/privredne-komore-informacije-za-privrednike/

Na web stranici ove institucije navedene su brojne informacije koje mogu poslužiti za informiranje, ali i za privlačenje poslovnih partnera.

Informacije o Komori:
http://komorabih.ba/o-nama/

1. Opcija „Registar tvrtki“ - sve registrirane tvrtke se mogu pretraživati po njihovom nazivu, JIB-u ili SKD-u: http://komorabih.ba/registar-kompanija/

2.  „Direktorij izvoznika“ mogućnost pretrage tvrtki prema nazivu ili klasifikaciji djelatnosti: http://www.komorabih.ba/direktorij-izvoznika/

3.  Opcija „Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovisnka razmjena“ - mogućnost pregledavanja vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa ostalim zemljama: http://komorabih.ba/vanjskotrgovinska-razmjena/

4. Opcija „Više“ - uvid u otvorene natječaje na koje se gospodarski subjekti mogu javljati: http://komorabih.ba/tenderi/


GOSPODARSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica Gospodarske komore FBiH:
http://www.kfbih.com/

Web stranica Gospodarske komore FBiH nudi sljedeće mogućnosti:

1. Mogućnost pregleda svih gospodarskih subjekata u FBiH prema nazivu subjekta, općini i djelatnosti te uvjetima koje zadovoljavaju: http://www.kfbih.com/registar-privrednih-subjekata

2. Online prijava u registar:
 http://www.kfbih.com/prijava-u-registar

3. Opcija „Udruženja/Udruge“  nudi informacije, kontakte i linkove svih udruga na teritoriji FBiH kao što su: Udruženje za transport, Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju, Udruženje metalne i elektro-industrije, Udruženje za turizam, Grupacija proizvođača i prerađivača smilja, Udruženje proizvođača, prerađivača, otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća i sl.:
 http://www.kfbih.com/udruzenja

4. Upute za pristupanje članstvu komorskog sustava FBiH:
http://www.kfbih.com/kako-do-clanstva-u-komori

5. Glasnik Gospodarske komore FBiH:
 http://www.kfbih.com/glasnik-p-gk-fbih


PRIVREDNA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

Web stranica Privredne komore RS:
 http://komorars.ba/

1. Opcijom „Udruženja“ nudi se mogućnost pretraživanja udruga po sektorima/djelatnostima: http://komorars.ba/udruzenja/elektro-hemijska/

2. Klikom na opciju „Međunarodna suradnja“ dobiva se više mogućnosti:
­ „Promotivne aktivnosti“ nude uvid u  sajmove, misije, konferencije i skupove: http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/sajmovi/

­ „Poslovna suradnja“  nudi točne informacije o zemlji ili partneru sa kojim se želi ostvariti suradnja: http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/poslovna-saradnja/

­“Prilike za partnerstvo“ daje informacije o prilikama za partnerstvo po zemljama/djelatnostima: http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/ponuda-za-saradnju-iz-inostranstva/

­“Projekti“ - komora pruža pomoć pripreme dokumentacije, prikuplja podatke i pravi prezentacije: http://komorars.ba/medunarodna-saradnja/projekti-1/

3. Opcijom „Područne Gospodarske komore“ nudi se dodatna mogućnost za uvid u rad Područnih Komora u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Trebinju i Istočnom Sarajevu:
 http://komorars.ba/podrucne-privredne-komore/


GOSPODARSKA KOMORA BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica Gospodarske komore BD BiH:
http://www.brcko-pkomora.com/index.html

Pristupnica za članstvo u Komori Brčko Distrikta BiH:
http://www.brcko-pkomora.com/pristupnica.html


AGENCIJA ZA UNAPRJEĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI – FIPA

Web stranica FIPA: http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/
default.aspx?id=317&langTag=hr-HR

1. Zašto BiH ?: http://www.fipa.gov.ba/dobrodosli/zasto_bih/default.aspx?
id=26&langTag=bs-BA

2. „Informacija za investitore“:

• Kako pokrenuti posao u BiH ?
http://www.fipa.gov.ba/informacije/posao/vrste_preduzeca/default.aspx?
id=133&langTag=hr-HR


• Poslovati u BiH:
http://www.fipa.gov.ba/informacije/poslovanje/porezi/default.aspx?
id=76&langTag=hr-HR

• Povlastice za investitore u BiH:
http://www.fipa.gov.ba/informacije/povlastice/strani_investitori/default.aspx?
id=141&langTag=hr-HR


3. „Prilike za ulagače“:
http://www.fipa.gov.ba/investinbih/

4.  Privatizacijske mogućnosti:
http://www.fipa.gov.ba/investiranje/privatizacija/default.aspx?id=47&langTag=hr-HR

• Investicijski projekti:
http://www.fipa.gov.ba/investinbih/

• Investicijske lokacije – poslovni objekti, poslovne zone, slobodne zone, zemljišta, potencijalne poslovne zone, šansa za lokalno investiranje:
http://www.fipa.gov.ba/investiranje/lokacije/poslovni_objekti/Archive.aspx?
langTag=bs-BA&template_id=124&pageIndex=1
#

5. Opcija „Atraktivni sektori“ navodi prednosti ulaganja u BiH kroz razne sektore:

• Poljoprivredna i prehrambena industrija:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/poljoprivreda/default.aspx?id=34&langTag=hr-HR

• Automobilska industrija:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/automobilska_industrija/default.aspx?
id=42&langTag=hr-HR


• Bankarski i financijski sektor:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/bankarski_sektor/default.aspx?id=46&langTag=hr-HR

• Građevinarstvo:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/gradjevinarstvo/default.aspx?id=55&langTag=hr-HR

• Energetika:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/energetika/default.aspx?id=59&langTag=hr-HR

• Šumarstvo:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/sumarstvo/default.aspx?id=30&langTag=hr-HR

• Informacijsko-komunikacijske tehnologije
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/inf_tehnologije/default.aspx?id=36&langTag=hr-HR

• Rudarsko i metalo-prerađivačka industrija:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/rudarstvo/default.aspx?id=63&langTag=hr-HR

• Turizam:
http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/turizam/default.aspx?id=67&langTag=hr-HR

• Tekstilna industrija:
 http://www.fipa.gov.ba/atraktivni_sektori/tekstil/default.aspx?id=71&langTag=hr-HR


6. FIPA brošure:
http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/brosure/default.aspx?id=243&langTag=hr-HR

7. Relevantni zakoni – u vezi stranih ulaganja , poreza, slobodne zone, registracije poslovnih subjekata, rada i zapošljavanja:
http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/default.aspx?id=317&langTag=hr-HR


8. FIPA Newsletter:
http://www.fipa.gov.ba/publikacije_materijali/newsletter/Archive.aspx?
langTag=hr-HR&template_id=124&pageIndex=1

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

Web stranica Agencije:
http://www.bhas.ba/

Stranica agencije pruža razne ekonomske, poslovne, poljoprivredne, demografske i socijalne te regionalne statistike.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE (CB BIH)

Web stranica CB BiH:
 https://www.cbbh.ba/?lang=hr

Službene statistike CB BiH:
 https://www.cbbh.ba/Content/Read/8