Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
OSCE u BiH
7.6.2021 14:21
Zaposlenje u OSCE

Zaposlenje u OSCE

Organizacija za saradnju i sigurnost u Evropi (OSCE), redovno objavljuje upražnjene pozicije u OSCE Uredima i Misijama na ovoj stranici:  https://jobs.osce.org/ gdje, osim svih oglašenih pozicija, možete naći i druge detalje u vezi sa zaposlenjem u OSCE.

Procedure i način apliciranja se mogu naći na ovoj stranici: https://jobs.osce.org/how-to-apply

Državljani Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na sve pozicije u OSCE sistemu za koje zadovoljavaju uslove. 

Za pozicije iz rubrike „international seconded“, neophodna je saglasnost MVP BiH.


Procedura za dobivanje saglasnosti MVP BiH za „International seconded“ pozicije

Da bi aplicirali na ove pozicije, neophodno je detaljno pročitati opis pozicije, te utvrditi da li imate neophodno univerzitetsko obrazovanje za tu poziciju, kao i neophodno radno i drugo iskustvo.

Nakon ispunjavanja online aplikacije na OSCE stranici, a najmanje 7 radnih dana prije isteka roka za apliciranje, potrebno je MVP BiH dostaviti slijedeću dokumentaciju ili informacije:

- Tačan naziv i broj pozicije na koju aplicirate (link na stranici OSCE), te rok za podnošenje aplikacije

- Popunjen OSCE aplikacijski formular (online aplikacija, u elektronskom formatu, PDF)

- Kopija Vašeg pasoša (skenirano, PDF ili JPG)

- Detaljan CV, na engleskom jeziku, sa navedenim kontakt podacima, obrazovanjem, radnim iskustvom (sa posebnim osvrtom na kvalifikacije za poziciju), kao i informacijama u vezi sa poznavanjem stranih jezika (PDF ili WORD)

- Izjava, sa ovjerenim potpisom, o odricanju od finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, te izjava da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine (forma navedena ispod, potpisati, ovjeriti potpis, skenirati, uputiti skeniranu verziju emailom, te original poštom)  N.B.: Potpis na obje izjave treba da bude ovjeren, a moguće je obje izjave potpisati na istom papiru.

Sve dokumente dostaviti u elektronskoj formi na e-mail adresu osce@mvp.gov.ba

Izjavu o odricanju finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, kao i izjavu da niste obuhvaćeni odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine, pored potpisane i skenirane verzije koju dostavite na email, dostavite i u originalu na adresu:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH
n/r Odsjek za OSCE
Musala 2
71000 Sarajevo

Ukoliko zadovoljavate sve navedene uslove, MVP BiH će dati saglasnost na Vašu aplikaciju, te Vas o tome obavijestiti emailom.  Proceduru razmatranja aplikacije (te, u slučaju zadovoljenja uslova, testiranje i/ili intervju) provodi OSCE, te će Vas za sve ostale detalje kontaktirati direktno.

Za „international seconded“ pozicije, OSCE će informisati MVP BiH o konačnom ishodu Vaše aplikacije (pozitivnom ili negativnom), o čemu ćete biti obaviješteni emailom.


Formulacija za izjave

Ja ______________, JMB ____________, svojevoljno i pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da se odričem finansijskih i bilo kojih drugih potraživanja od BiH i njenih institucija, uključujući MVP BiH, u slučaju da budem primljen na poziciju _______________ u OSCE Misiji/Uredu u _____________ (VN____________).

Također izjavljujem da nisam obuhvaćen odredbom člana IX, stav 1., Ustava Bosne i Hercegovine.

Mjesto, datum i potpis