Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Regionalne inicijative .. Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Evropu
Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Evropu
Pakt o stabilnosti za jugoistočnu Evropu

Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu je promovirala međunarodna zajednica (Evropska unija) 10. juna 1999. godine u Kölnu s namjerom da se, kako je rečeno, prethodna reaktivna politika reagiranja na krize u Jugoistočnoj Evropi zamijeni dugoročnom strategijom sprečavanja kriza. U osnivačkom dokumentu više od 40 država (iz Evrope i svijeta) i organizacija rečeno je da se Pakt stabilnosti (PS) osniva u namjeri pomoći državama ovog dijela Evrope u njihovim naporima da ojačaju mir, demokratiju, ljudska prava i ekonomski progres, a time i osiguraju stabilnost u cijelom regionu.

Na Samitu u Sarajevu 30. jula 1999. godine Pakt je počeo da funkcionira, a državama regiona obećana je perspektiva evroatlantskih integracija. 

Funkcioneri PS i Evropske unije 2006. godine objavili su da Pakt treba dobiti nasljednika kojeg će dati same zemlje regiona, dok će zapadne države i organizacije nastaviti podršku u savjetima i finansijskim i drugim kontribucijama. Očekuje se da će to biti institucionalno ojačani SEECP (Proces za saradnju uJugoistočnoj Evropi) te da bi proces tranzicije mogao biti okončan zaključno sa završetkom  2007. godine.

PS rukovodi Specijalni koordinator (dr. Erhard Busek), čiji je tim od oko 30 profesionalaca-saradnika smješten u Bruxellesu. Glavni politički instrument PS je Regionalni sto koji okuplja najviše predstavnike kako država regiona tako i drugih država članica Pakta te međunarodnih organizacija. Regionalni sto zasjeda dva puta godišnje, a funkcionira kroz radne stolove:

  • Radni sto I - demokratizacija i ljudska prava
  • Radni sto II - ekonomska rekonstrukcija, saradnja i razvoj
  • Radni sto III - pitanja sigurnosti (sigurnost i odbrana, pravna pitanja i unutrašnji poslovi)

Nacionalni koordinator za Pakt stabilnosti je ambasador Dragan Božanić.