Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Vanjska politika .. Multilateralni odnosi .. Regionalne inicijative .. Centralnoevropska inicijativa
Centralnoevropska inicijativa
23.2.2021 14:10
Centralnoevropska inicijativa

Centralnoevropska inicijativa (CEI) je jedna od najstarijih evropskih regionalnih organizacija, osnovana u cilju jačanja saradnje između zemalja članica. Osnovana je 1989. godine i prvobitno je uključivala četiri zemlje koje su tada pripadale različitim geopolitičkim grupama, Republiku Italiju (članicu NATO saveza), Republiku Austriju (neutralna), Mađarsku (članica Varšavskog ugovora) i tadašnju Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju (članica Pokreta nesvrstanih). Inicijativa je otvorila regionalni politički dijalog, a u kasnijem periodu bila je podrška procesu evropskih integracija u smislu razmjene iskustava i najboljih praksi u dostizanju evropskih standarda između članica EU i kandidata za članstvo, kako bi se olakšao tranzicijski proces u zemljama koje su nekada pripadale socijalističkom lageru.

Danas CEI okuplja 17 zemalja: Republika Albanija, Republika Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Republika Hrvatska, Republika Italija, Mađarska, Republika Moldavija, Republika Poljska, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Republika Slovačka, Republika Slovenija i Republika Srbija. Republika Austrija, jedna od četiri osnivača Inicijative, istupila je 2018. godine iz članstva.

Strateški ciljevi inicijative su regionalna saradnja sa posebnim naglaskom na pružanje pomoći zemljama koje su na putu ka punopravnom članstvu u EU u dostizanju evropskih standarda u svim životnim domenima, a posebno u jačanju vladavine prava, održivog ekonomskog razvoja, socijalne kohezije, sigurnosti. U tom pogledu akcenat je stavljen na saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana kao i zemljama Istočnog partnerstva (Bjelorusija, Moldavija, Ukrajina).

Regionalna saradnja se održava kroz međuvladine forume, parlamentarnu i ekonomsku dimenziju, saradnju akademskih zajednica, itd. Pored organizovanja sastanaka, konferencija, seminara, aktivnosti iz oblasti kulture, CEI pruža i finansijsku podršku za pojedine projekte koji se tiču saradnje unutar regije, jačanja kapaciteta pojedinih institucija država na njihovom putu ka EU, međusobne prekogranične saradnje i slično.

Sjedište Sekretarijata CEI je u Trstu. Generalni sekretar CEI je Roberto Antonione, sa mandatom koji je započeo 1. januara 2019. godine. Zemlje članice se rotiraju kao predsjedavajuće incijativom, po abecednom redu osim ako se zemlje članice drugačije ne dogovore. Predsjedavanje traje jednu godinu. Presedan je odlukom članica napravljen u slučaju Crne Gore koja predsjedava Inicijativom i u 2021. godini, zbog poremećaja uzrokovanih pandemijom COVID-19 (predsjedavala i tokom 2020.godine.).

Bosna i Hercegovina je predsjedavala CEI-om 1997. i 2016.godine. Tokom našeg predsjedavanja 1997.godine, usvojen je prvi Plan aktivnosti CEI i potpisana je Sarajevska deklaracija. Za vrijeme predsjedavanja Bosne i Hercegovine u 2016. godini, potpisani su memorandumi o razumijevanju sa Međunarodnom organizacijom za migracije (International Organization for Migration, IOM), te sa Međunarodnim centrom za razvoj migracijske politike (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD).

Aktivnosti CEI se finansiraju kroz redovne godišnje članarine zemalja članica. Najveću članarinu snosi Republika Italija. Osnovan je i CEI fond pri Evropskoj banci zaobnovu i razvoj (EBRD) iz koga se finansiraju projekti u CEI. Dio aktvinosti CEI se finansira i kroz projekte EU.

CEI je tokom italijanskog predsjedavanja 2019. godine otvorio i Ured u Briselu.
 
Od 2011. godine CEI ima status posmatrača u Generalnoj skupštini UN-a u skladu sa Rezolucijom 66/111.

U okviru CEI, svake godine se održavaju samiti na nivou predsjednika vlada, konferencije ministara vanjskih poslova, sastanci Komiteta nacionalnih koordinatora, razni drugi ekspertski sastanci i forumi.

Nacionalni koordinator Bosne i Hercegovine za CEI je ambasador Miloš Prica.

Više informacija o CEI može se naći na web stranici CEI  https://www.cei.int