Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Tenderska dokumentacija


Svaki ponuđač koji preuzme tendersku dokumentaciju sa web stranice Ministarstva, obavezno treba da dostavi pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta TD, kao i datum i vrijeme preuzimanja TD. Ponuđači koji preuzmu TD, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatrat će se da nisu preuzeli TD i  njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.

Tenderska_dokumentacija - Pregovaracki postupak nabavka obrazca naljepnice za vizu viza stikeri I FAZA

Tenderska_dokumentacija - OWIS I faza 2022

Tenderska_dokumentacija - PULSE SECURE I faza

Tenderska dokumentacija - OWIS 2021

Tenderska dokumentacija - OWIS 2020

Tenderska dokumentacija - OWIS 2019

Tenderska dokumentacija - inicijalne ponude - održavanje OWIS

Tenderska dokumentacija - sanacija sistema grijanja/hlađenja u objektu Misije BiH Brisel pri EU
   - Specifikacija radova
   - Spécification des travaux

Tenderska dokumentacija - Hotelski smještaj ambasadora na pripremama 2017.

Tenderska dokumentacija - Kancelarijski materijal

Tenderska dokumentacija - Računarska oprema

Tenderska dokumentacija - Javna nabavka usluge brze pošte za potrebe MVP BiH

Tenderska dokumentacija- Radovi na klimatizaciji-grijanje i hlađenje objekta MVP BiH-1. Faza. (1)

Poziv za dostavljanje ponuda - Nabavka usluga hotelskog smještaja

Tenderska dokumentacija - Usluge štampanja

Tendersku dokumentaciju za nabavku auto guma za potrebe MVP BiH

Tenderska dokumentacija - Posredovanje u prodaji avionskih karata za potrebe MVP BiH

Konkurentski postupak - Autobuski prevoz za potrebe predsjedavanja Vijećem Europe

Tenderska dokumentacija - Naftni derivati i maziva

Tenderska dokumentacija - Toneri

Tenderska dokumentacija-licenca e-mail server

Tenderska dokumentacija - računarska oprema

Tenderska dokumentacija - kancelarijski materijal

Tenderska dokumentacija - materijal za opravku i održavanje zgrade

Tenderska dokumentacija-nabavka motornih vozila

Tenderska dokumentacija - nabavka projektora

Tenderska dokumentacija - molersko-farbarski radovi MVP BiH