Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Arhiva
11.8.2011 16:43
Ostalo


Poziv Vlade Japana
- prikupljanje aplikacija za projekte "Cultural Grant Aid", odnosno projekte Grant Aid-a iz oblasti kulture– JFY 2013. Aplikacije moraju biti dostavljene na engleskom jeziku, najkasnije do 22. avgusta 2011. godine.Cultural Grant Aid podrazumijeva japansku pomoć u smislu dodjeljivanja sredstava za kupovinu opreme koja može biti korištena za različite kulturne ili edukativne potrebe i koja mora biti japanske proizvodnje.Poziv Vlade Japana - prikupljanje aplikacija za projekte tehničke saradnje (Technical Cooperation) – JFY 2012.  Rok za prijavu je 22.08.2011.godine.FP - Okvirni program (Framework Programme) Evropske komisije

FP je glavni instrument za finansiranje naucnih istrazivanja u Evropi. On predstavlja okvir za aktivnosti na podrucju nauke, istrazivanja i inovacija na nivou EU. U toku je realizacija sedmog ciklusa Okvirnog programa - FP7

Obavjestavamo o mogucnostima finansiranja u FP7, posebno "FP7-REGPOT-2007-3" pozivu sa krajnjim rokom 24. aprila 2007.

Osam miliona eura je na raspolaganju za razvoj partnerstva, razmjenu know-how i iskustava, povecanja kapaciteta istrazivanja u zapadno – balkanskim zemljama za bilo koju vrstu istrazivanja koju pokriva EC FP7. Ovaj poziv posebno pokrenut za zemlje Zapadnog Balkana je jedinstvena prilika da se ojaca naucno-tehnicki potencijal u saradnji sa partnerima iz clanica drzava Evropske unije i posebno sa regionima koji se ujedinjuju – vise inforacija na http://see-science.eu/news/776.html

U kooperativnom programu Okvirnog programa 7 koji pokriva devet tematskih podrucja, predvidene su "aktivnosti u oblasti naucne medunarodne saradnje" (SICA), a zemlje Zapadnog Balkana su pomenute u nekoliko radnih programa kao ciljni region. Vise informacija na http://see-science.eu/news/754.html

Druge mogucnosti finansiranja koje treba pomenuti ukratko su poziv za prijedloge Jugo-istocno evropskog ERA-NET-a (http://see-science.eu/news/635.html, poziv austrijskih oficira za vezu za nauku i tehniku (http://see-science.eu/news/568.html i poziv CIR-CE suradnje u inovacijama i istrazivanju sa centralnom i istocnom Evropom (http://see-science.eu/news/610.html).

Takoder je nedavno predstavljen i INCO-NET projekat, koji je novi instrument u okviru Programa, ciji je glavni cilj da bude platforma za politicki biregionalni dijalog (EU-Zapadni Balkan) i koji treba da ustanovi prioritete u oblasti istrazivanja koji bi se ustanovili kroz odgovarajuce pozive za prijedloge pod posebnim programima. Projekat bi trajao 4 godine s pocetkom 2008. godine.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Drzavnom tijelu – National Contact Point  (NCP )- za okvirne programe EU u BiH.
Telefoni:
+ 387 33 559 520
+ 387 33 559 521
E-mail: info@nip-fp6.ba
Internet stranica: www.nip-fp6.ba

 

 Poziv Vlade Japana - prikupljanje aplikacija za projekte tehničke saradnje (Technical Cooperation) – JFY 2011


Evropska Unija - POZIV SEE.ERA.NET PLUS ZA ZDRUZENE EVROPSKE ISTRAZIVACKE PROJEKTE-pozivni tekst, SEE-ERA.NET PLUS CALL FOR JOINT EUROPEAN RESEARCH PROJECTS - call text. Rok prijave do 3.11.2009. godine

Republika Slovenija - Rezultati Konkursa za sufinansiranje naucnoistrazivackih projekata u okviru naucne i tehnoloske saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Repubike Slovenije u 2008. i 2009. godini

Evropska Unija - Tempus

Republika Slovenija - Konkurs za sufinansiranje zajednickih naucnoistrazivackih projekata u okviru naucne i tehnoloske saradnje izmedu Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije u 2008. i 2009. godini.