Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Arhiva
31.8.2009 14:34
Međunarodni tenderi

Tender u Republici Grčkoj
Detaljnije informacije o tenderu možete pronaći ovdje.
Februar 2012. 

Ukrajinska kompanija „Ukrajinska elektronika“, zainteresirana za suradnju s Bosnom i Hercegovinom. Kompanija se bavi proizvodnjom elektronskih sustava namijenjenih za kontrolu objekata. Radi se o koncernu koji se bavi naučnim istraživanjem i proizvodnjom, u čijem je sastavu nekolicina specijaliziranih poduzeća. Pomenuti koncern želi uspostaviti suradnju s potencijalnim kupcima suvremenih dostignuća u oblasti elektronike i drugih informacijskih sustava.
Kontakt adresa:
KONCERN „UKRAJINSKA ELEKTRONIKA“
Kod EDRPOU 37031521
Ul. Puškinskaja 66 „A“ , grad Mikolajiv, 54020 Ukrajina
Tel:   +38 0512 714908
Mob: +38 095 2880358,  Generalni direktor Aleksandar Peregončuk


Kompanija Kanlux EOOD sa sjedištem u Sofiji, podružnica poljske kompanije Kanlux S.A., bavi se proizvodnjom rasvjetnog pribora i izvora svjetlosti, zainteresirana za suradnju sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine.

Podružnica iz Sofije je odgovorna za trgovinu sa balkanskim državama, te s tim u svezi ukoliko ima zainteresiranih komapanija za suradnju, ambasada BiH u Sofiji će osigurati i dostaviti sve potrebne informacije.

 Osnovni podaci navedene kompanije su:

 Web: www.kanlux.com

Tel / fax: +359 2 421 96 23

e-mail: totko.kolev@kanlux.com


Aktuelni tenderi/koncesije u Republici Bugarskoj objavljeni krajem avgusta i početkom septembra 2011. godine:Tender pod nazivom „Enterprise and Household Surveys“, raspisan od strane MCA Moldova, Millenium Challenge Corporation (MCC).

Više podataka na web stranici: www.mca.gov.mdInformacije o tenderima u Estoniji dostupne su na veb stranici: http://www.riigihanked.riik.eeInformacije o tenderima u Finskoj dostupne su na veb stranici:
http://www.hankinnat.fi

 

Informacije o tenderima u Švedskoj dostupne su na veb stranici: http://www.norrkoping.se/organisation/upphandlingarInformacije o tenderima u Ukrajini dostupne su na veb stranici "Ukrajinske javne nabavke":  http://www.tender.me.gov.ua
Jordan


Informacije o tenderima u Australiji

Informacije o međunarodnim tenderima u Australiji mogu se dobiti na web adresama:

The Australian Government Principal Business Resource

http://www.finance.gov.au/procurement

AusTeneder-The Australian Government Tender System

http://www.tenders.gov.au

Australian Government (>Registration for updates)

http://australia.gov.au/service/austender-register-for-updates

Tekući australski tenderi

http://www.hellotrade.com/tenders/search.php?country=australia


 

Informacije o tenderima u Novom Zelandu

Informacije o međunarodnim tenderima u Novom Zelandu mogu se dobiti na web adresama:

New Zaland Government Electronic Tenders Service

http://www.gets.govt.nz/default.aspx?show=HomePage

New Zeland Ministry of Economic Development (>Government Procurement)

http://www.med.govt.nz/templates/Page   43367.aspx

Tenders Info

http://www.tendersinfo.com/global-new-zealand-tenders.php

New Zealand Tenders

http://www.tenders.net.nz

The New Zealand Tenders Gazette Online

http://www.tenders-gazette.co.nz

Tenders ZEAL

http://www.tenderszeal.com/business/new-zealand

Civil Works And Construction Tenders – new Zealand

http://www.cwtenders.com/construction tenders new zealand.htm

Energy, Power&Electrical Tenders Proposals Projects Bids – New Zealand

http://www.electricaltenders.com/electrical tenders new zealand.htm

Global Tenders

http://www.globaltenders-new-zealand.htm

Novi Zealand/Australija

http://www.tenders.net

Tekući novozelandski tenderi

http://www.hellotrade.com/tenders/search.php?country=new+zealand


Informacija o tenderima u Češkoj Republici

U Čeшkoj Republici ima viшe desetina tendera čija procedura je u toku i koji će biti aktuelni u narednih dva mjeseca.

Trenutno su najaktuelniji tenderi za nabavku autobusa za javni prevoz sa istekom tenderskih rokova do 13. jula 2011. godine.

Detaljniji pregled tendera u Čeшkoj Republici moguće je naći na sljedećim web adresama:

www.tendersinfo.com/global-czech-repubilc-tenders.php
www.tenderszeal.com/business/czech-republic/

(maj 2011.)

Informacija o tenderima u Republici Grčkoj

Najbolji pregled svih aktuelnih tendera u Republici Grčkoj može se naći na web stranici:

www.globaltenders.com/searc.Trenutno se na ovoj stranici nalazi 275 objavljenih tendera.

Objavljujemo i web adrese pojedinih ministarstava u Republici Grčkoj, kao i drugih javnih firmi koje često objavljuju tendere, i to kako slijedi:

Ministry of Health &Social Solidarity: www.mohaw.gr

Ministry of Development: www.ypan.gr

Ministry of Merchant Marine www.yen.gr

Ministry of Transport & Communications: www.yme.gov.gr

Hellenic Navy: www.hellenicnavy.gr

Hellenic Air-Force: www.haf.gr

Hellenic Army: www.army.gr

Public Power Corporation: www.dei.gr

OTE S.A.: www.ote.gr

Regulatory Authority for Energy(RAE): www.rae.gr

Info Society: www.infosociety.gr/infosoc/en-

Society of Information S.A.: www.ktpae.gr/declaration.php

Piraues Port Authority: www.olp.gr

(maj 2011.)

Informacija o tenderima u Шvajcarskoj

Na web adresi www.infodienst-ausschreibungen.ch mogu se dobiti kompletne informacije o svim objavljenim tenderima u Шvajcarskoj, kao i Njemačkoj i Austriji. pristup pomenutoj stranici je 14 dana besplatan i bez obaveze, a nakon tog perioda za koriшtenje je neophodno platiti pretplatu prema uputstvima datim na web stranici.

U Шvajcarskoj postoji web stranica www.simap.ch, elektronska platforma savezne vlade, kantona i opшtina u svrhu objave aktuelnih javnih nabavki ( poziva, potrebne tenderske dokumentacije i dr.)

(maj 2011.)

Informacija o tenderima u Republici Mađarskoj

Na web stranici www.globaltenders.com mogu se naći aktuelni tenderi objavljeni u Republici Mađarskoj.

Detaljnije informacije o tenderima nisu besplatne, potrebno je uplatiti kotizaciju kako bi iste bile dostupne.

(maj 2011.)

Informacije o tenderima u Ukrajini

Informacije o međunarodnim tenderima u Ukrajini mogu se dobiti na web adresama:

www.tenders.org.ua

www.globaltenders.com

(maj 2011.)

 

Informacije o tenderima u Njemačkoj, Austriji i Шvajcarskoj

Na web adresi www.infodienst-ausschreibungen.de mogu se dobiti kompletne informacije o svim objavljenim tenderima u S.R. Njemačkoj, Austriji i Шvajcarskoj.
Pristup pomenutoj adresi je uslovljen plaćanjem godiшnje pretplate, koja se kreće od 348 do 972 EUR-a, zavisno od broja traženih profila/branшi te broja regija.
Napominjemo da se na navedenoj adresi nalazi najveća baza podataka u Evropi, sa oko 1, 5 miliona objava godiшnje. Trenutno se na ovoj stranici nalazi 179.920 tendera.
(maj 2011.)

Informacija o tenderima u Pakistanu
Aktuelni tenderi u Pakistanu mogu se vidjeti na sljedećim web adresama:
www.globaltenders.com/tenders-pakistan.htm
www.saarctenders.com/pakistan-tenders.htm
www.tendersinfo.com/global-pakistan-tenders.php
www.tenderserviceonline.com
(maj 2011.)

Informacija o tenderima u Iranu
Aktuelni tenderi u Iranu mogu se vidjeti na web adresama dvije najznačajnije kompanije koje objavljuju tendere u toj zemlji:
Iran Tender Company: www.irantender.com/english/new.asp?page=2
TendersZeal-International Tenders&Procurement Notices Resource
www.tenderszeal.com/business/iran/
(maj 2011.)

Informacija o tenderima u Sloveniji
Javni tenderi u Sloveniji se objavljuju na viшe portala, a najvažniji su:
-         "TED"tenders electronic daily (portal članica EU i шire) na kojem se trenutno može pronaći viшe od 20 javnih oglasa iz viшe sektora iz Slovenije;
-         "Javna naručila", internet stranica na kojoj se nalazi dosta tendera sa joш važećim rokovima prijave (tenderi za robu i servis do 200.000 eura vrijednosti i tenderi za gradnju preko 5.000.000 eura vrijednosti);
-         "Javni raspisi", internet stranica institucija i organizacija koji objavljuju vlastiti raspis o robama, uslugama i gradnji.
(maj 2011.)


Zračne snage Republike Grčke (Hellenic Air Force) raspisale su tendere pod brojevima No. D. 2/10; No. D. 7/10; No. D. 5/10; No. D. 3/10; No. D. 4/10 i No. D. 6/10. Detaljnije informacije o pojedinačnim tenderima dostupne su na web stranici http://www.haf.gr/en (mart 2010)


Vlada Narodne Republike Bangladeш raspisala je javni tender za izgradnju autoputa u glavnom gradu Dhaki. Rok za podnoшenje prijava za pretkvalifikaciju je 20. januar 2010. godine do 11:00 sati. Detaljne informacije o projektu dostupne su na internet stranici www.bba.gov.bd.

Tender u Grčkoj. (septembar 2008)

The Iranian Gas Engineering and Development Co. (IGEDC) je raspisala tender za izradu pojedinih maшinskih dijelova čiji su nazivi (na engleskom jeziku): HEAT SHRINKABLE SLEEVE AND RELEVANT ACCESSORIES. Dodatne informacije se mogu naći na web stranici: www.nigceng.ir. (avgust 2008)

Iranian Offshore Oil Company je raspisala međunarodni tender pod brojem AT/361/86 za usluge opravki i zamjene dijelova u oblasti naftne industrije. Dodatne informacije se mogu naći na web stranici www.iooc.co.ir. (avgust 2008)

Na web stranici grčkih dnevnih novina "Auction News" www.dimoprasion.gr mogu se dobiti informacije o većem broju objavljenih tendera u Republici Grčkoj. Stranica je na grčkom jeziku, a pristup je uvjetovan plaćanjem godiшnje pretplate od 115 eura. (maj 2008)


Jedan broj objavljenih tendera na engleskom jeziku može se naći na web stranici Ministarstva privrede i finansija Republike Grčke - Specijalni sekretarijat za javno i privatno partnerstvo www.sdit.mnec.gr/el (maj 2008)


Tender u Crnoj Gori. (april 2008)

Tenderi u Indiji. (april 2008)

Tenderi u Čeшkoj. (april 2008)

Tenderi u Sloveniji. (april 2008)

Tenderi u Шvedskoj, Finskoj i Estoniji. (april 2008)

Tenderi u Velikoj Britaniji. (februar 2008)

Tenderi u S.R. Njemačkoj, Austriji i Шvajcarskoj (februar 2008)

Tenderi u Narodnoj Republici Kini na engleskom jeziku. (decembar 2007)