Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
16.5.2023 13:08
Zamjenik ministra vanjskih poslova mr.sc. Josip Brkić učestvovao je u Briselu na sastanku na visokom nivou o suzbijanju trgovine vatrenim oružjem u jugoistočnoj Evropi

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, mr.sc. Josip Brkić učestvovao je 16. maja 2023. godine u Briselu na sastanku na visokom nivou o suzbijanju trgovine vatrenim oružjem u jugoistočnoj Evropi. Na sastanku, koji je organizirala Evropska komisija u saradnji sa Evropskom službom za vanjske poslove i Švedskom kao predsjedavajućom Vijeća Evropske unije, raspravljalo se o implementaciji konkretnih aktivnosti za zemlje jugoistočne Evrope iz Akcionog plana EU o trgovini vatrenim oružjem 2020-2025, uključujući implementaciju Mape puta za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog oružja (SALW) na zapadnom Balkanu.

Sudionicima sastanka obratili su se: visoki predstavnik EU i potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell, evropska komesarka za unutrašnje poslove Ylva Johansson i Gunnar Strömmer, ministar pravde Švedske, u ime zemlje koja predsjedava Vijećem Evropske unije.

U uvodnom dijelu zamjenik ministra Brkić govorio je na panelu o pojedinačnom napretku zemalja zapadnog Balkana u postizanju ciljeva Mape puta i putu naprijed nakon 2024. godine.  Tom prilikom je naglasio punu opredijeljenost svih institucija Bosne i Hercegovine za poduzimanje neophodnih mjera i aktivnosti na unaprjeđenju svih aspekata kontrole naoružanja na principima efikasnosti, transparentnosti ali i mjerljivosti. Također je kazao kako institucije Bosne i Hercegovine, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama i relevantnim dokumentima UN-a, EU, NATO-a i OESS-a, više od 25 godina provode aktivnosti usmjerene na smanjenje količine malog i lakog oružja (SALW) u društvu, usvajanje zakonske regulative u ovoj oblasti, rješavanje pitanja skladištenja i uništavanja oružja, kao i unaprjeđenje saradnje sa međunarodnim organizacijama na regionalnom i globalnom nivou. Podsjetio je da su već postignuti značajni rezultati u zakonodavstvu, a koji se ogledaju u usklađenosti našeg sistema kontrole izvoza sa najvišim međunarodnim standardima i preporukama EU, te da je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazum o trgovini oružjem i ispunjava svoje obaveze u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

Brkić je istakao neprocjenjivu podršku EU, regionalnih partnera i donatora u poboljšanju kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine malim i lakim oružjem, ali i u svim drugim aspektima upravljanja SALW-om. Dodao je kako je, zahvaljujući podršci međunarodnih aktera, unaprijeđena regionalna saradnja i razmjena informacija, te podignut nivo opremljenosti i obučenosti kadrova nadležnih institucija. Naglasio je i da, u skladu sa prioritetima vanjske politike Bosne i Hercegovine, postojeće strategije i akcioni planovi u oblasti borbe protiv nelegalne trgovine oružjem podržavaju sistematski pristup procesu izgradnje povjerenja i unaprjeđenja saradnje sa drugim zemljama zapadnog Balkana.

Na sastanku na visokom nivou učestvovali su ministri zemalja Zapadnog Balkana, predstavnici EU institucija i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija.