Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
11.6.2014 1:04
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine otvorilo PayPal račun za donacije preko interneta

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je putem Ambasade Bosne i Hercegovine u Berlinu otvorilo PayPal račun u cilju što lakšeg prikupljanja novčanih sredstava iz inostranstva, putem interneta, bez potrebe odlaska do banke, namijenjenih pomoći područjima zahvaćenim poplavama u Bosni i Hercegovini.
 
Svi zainteresirani za pružanje pomoći područjima zahvaćenim poplavama u BiH putem otvorenog PayPal računa informaciju o istom mogu pronaći na vrhu web stranice MVP-a BiH www.mvp.gov.ba, gdje se nalazi link sa oznakom „BIH POMOC POPLAVE/BIH FLOOD RELIEF“ te će biti dostupno na web stranicama diplomatsko-konzularne mreže Bosne i Hercegovine. Uposlenici, informatičari, MVP-a BiH angažirani na otvaranju računa su testirali njegov rad, tako što su bili prvi donatori finansijskih sredstava na ovom računu. 
 
Uplate novčanih donacija za pomoć područjima zahvaćenim poplavama u BiH omogućeno je i putem redovnih bankovnih računa ambasada BiH u svijetu. Sva prikupljena sredstva će se svakodnevno transferirati na namjenski račun Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je ove usluge ponudilo da radi i za račun entitetskih vlada i Distrikta Brčko.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koristi priliku da svim ljudima dobre volje izrazi zahvalnost za iskazanu solidarnost i humanost, a posebno volonterima kako u domovini tako i inostranstvu koji su se angažirali na prikupljanju i pružanju pomoći.


The Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, through the Embassy of Bosnia and Herzegovina in Berlin, opened a PayPal account with an aim to facilitate collecting donations from abroad, via internet and without visiting a bank, intended for flood-hit areas in Bosnia and Herzegovina.

All those interested in providing assistance to flood-hit areas in B&H via opened Pay Pal account can find relevant information at the web site of the MFA B&H www.mvp.gov.ba, link marked „BIH POMOC POPLAVE/BiH FLOOD RELIEF“ while the same information will be available at web sites of diplomatic and consular missions of Bosnia and Herzegovina. Employees and IT experts of the MFA B&H, engaged in opening of the account, checked its work being the first donors of financial contributions to this account. 

Donations for flood-hit areas in B&H can be made via regular bank accounts of B&H embassies in the world. All collected donations will be daily transferred to a special account of the Ministry of Finance and Treasury of Bosnia and Herzegovina.

The Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina offered similar services to entity governments and Brcko District. 

On this occasion the Ministry of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina expresses its gratitude to all people of good will for their solidarity and humanity, in particular to volunteers that were engaged in collecting and providing assistance not only in the country but also abroad.