Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Arhiva
16.1.2013 1:42
UNSCR "Žene, mir, sigurnost"

Dana 28.12.2012.godine u velikoj sali MVP BiH održana je za sve uposlenike/ce prezentacija-predavanje: "Provedbe akcionog plana u implementaciji UNSC Rezolucije 1325 u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine" čiji je nosilac posla u BiH, Agencija za ravnopravnost spolova-Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u saradnji sa svim ministarstvima u BiH. U jednočasovnom izlaganju uz plodnu diskusiju prisutnih, Esad Bučuk savjetnik, član Koordinacionog odbora za implementaciju UN Rezolucije 1325 ispred MVPBiH predstavio je članove Koordinacionog odbora iz bh državnih institucija-predstavnika/cu NVO imenovane od strane VM BiH Sl. list broj 34 od 7.maja/svibnja 2012. Izmedju ostalog Bučuk je istakao na ovu temu aktuelne zadatke MVPBiH: kreirati module za edukaciju BH diplomata i službenika/ca, gender izobrazbu ugraditi u pripremnu obuku pred odlazak u DKP i uspostavljanje saradnje sa državama koje sprovode UNSCR 1325 (naroćito sa državama u regiji). Rezolucija Vijeća sigurnosti 1325(2000) "Žene, mir, sigurnost"je prva koja se bavi uticajem rata na žene i djecu i ulogom žena u spriječavanju konflikta održivom miru.

Prezentacija (Power point):

- Prvi dio
- Drugi dio
- Treći dio
- Četvrti dio