Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
7.5.2019 10:15
Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić učestvuje na konferenciji "Jačanje parlamenata i njihova uloga u reformskom procesu Zapadnog Balkana"

Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić učestvuje na konferenciji na visokom nivou pod nazivom „Jačanje parlamenata i njihova uloga u reformskom procesu Zapadnog Balkana“, koja se od 7. do 10. maja 2019. godine u organizaciji Aspen Instituta Njemačke održava u Berlinu.

Cilj konferencije je ponuditi platformu dužnosnicima i predstavnicima Zapadnog Balkana, Njemačke, Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, kao i međunarodnih i regionalnih organizacija za raspravu i identifikaciju središnjih izazova s kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana i njihovi partneri. U fokusu diskusija su, među ostalim, pitanja o ulozi parlamenata u reformskim procesima i njegovim nadzornim funkcijama, rad parlamentarnih povjerenstava za europske integracije zemalja Zapadnog Balkana, finansiranje političkih stranaka, uloga opozicije te politički dijalog.

Najviše riječi na konferenciji bilo je o demokratizaciji političkih procesa na Zapadnom Balkanu, posebice kroz jačanje uloge parlamenata, koja je ključna komponenta dugoročne stabilnosti i demokracije te nepromjenjivi uvjet za EU integracije.

Zamjenik ministra Josip Brkić se u svom izlaganju o Demokratizaciji političkog procesa osvrnuo na činjenicu da je članstvo u EU za zemlje Zapadnog Balkana jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih ciljeva, koji se koristi i kao instrument vanjske politike Europske unije. Naglasio je da je sasvim razumljivo da procesi demokratizacije Zapadnog Balkana i proširenja EU idu međusobno povezani te da je EU počela koristiti uvjetovanost kao sredstvo osiguranja demokratskog upravljanja tokom procesa pristupanja Europskoj uniji. Na taj način se osigurava ne samo usklađenost s pravnom stečevinom, nego i omogućava zaštita ljudskih prava i demokratski standardi zemlje. Istaknuo je i da je proces pristupanja EU potaknuo važne reforme u Bosni i Hercegovini i cijeloj regiji Zapadnog Balkana.

Ocijenio je da parlamenti zemalja Zapadnog Balkana moraju odigrati ključnu ulogu u procesima ostvarivanja članstva u EU, poštivanja javnog interesa i reformi pravnog, društvenog i ekonomskog sistema. Zahvaljujući jasnoj perspektivi članstva u EU, od 2003. godine i Solunskoj agendi, zamjenik Brkić istaknuo je da su zemlje Zapadnog Balkana doživjele značajnu ekonomsku transformaciju, uz političku stabilizaciju. Iako još mnogo toga treba učiniti, posebno u smislu regionalnog pomirenja, nema sumnje da je fokus sada usmjeren na zajedničku budućnost EU, a ne na podjele u prošlosti. Naglasio je i da se, unatoč krizama i izazovima s kojima se EU trenutno suočava, građani Zapadnog Balkana još uvijek identificiraju s europskim projektom jer vjeruju u načela EU i smatraju da je integracija u EU jedini proces koji jamči demokratsku transformaciju i društveno-ekonomski razvoj.

Na marginama konferencije Aspen Instituta u Berlinu, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH  Josip Brkić susreo se sa specijalnim izaslanikom Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke za jugoistočnu Europu, Tursku i članice EFTA-e Christianom Hellbachom i zamjenikom voditelja Ureda za vanjsku, sigurnosnu i razvojnu politiku u Uredu njemačke kancelarke Angele Merkel Joachimom Berteleom. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, procesu formiranja vlasti na svim nivoima, europskim i euroatlantskim integracijama u BiH te regionalnoj saradnji.