Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
VizeNa ovome mjestu možete dobiti informacije o
viznom režimu za građane BiH,
kao i za strance koji putuju u Bosnu i Hercegovinu

Državljani BiH za putovanje u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma pored biometrijskog pasoša trebaju posjedovati novac u iznosu 35-70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU. Granične službe mogu zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u određenoj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjest.
Državljani BiH pri putovanju u zemlje članice EU i zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma moraju posjedovati putnu ispravu koja važi najmanje 3 mjeseca od datuma namjeravanog boravka u zemljama članicama EU ili potpisnicama Šengenskog sporazuma.

Državljani sljedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu, osim s putnom ispravom ili sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:
- države članice Evropske unije
- države potpisnice Šengenskog sporazuma
- Andora, Crna Gora, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

Najmanji iznos novčanih sredstava koji je potrebno da posjeduju stranci koji putuju u Bosnu i Hercegovinu iznosi 150,00 KM (ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti) za svaki dan namjeravanog boravka.

Izaberite državu iz izbornika za brzi pristup informacijama.

IZABERITE DRŽAVU
9.2.2012 2:37
Narodna Republika KINA

Narodna Republika KINA

Konzularna pomoć: 
Za konzularnu pomoć nadležna je ambasada BiH u Pekingu, Kina.

Viza potrebna za sljedeće vrste putnih isprava za državljane BiH:

Obična biometrijska putna isprava NE
Službena biometrijska putna isprava NE  
Diplomatska biometrijska putna isprava NE  

Državljani Narodne Republike Kine, nosioci važećih običnih pasoša oslobođeni su obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, boravak ili tranzit preko teritorije BiH u periodu boravka do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana koji podrazumijeva uzimanje u obzir periodа od 180 dana koji prethodi svakom danu boravka.

Državljani BiH i Narodne Republike Kine, nosioci običnih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji Narodne Republike Kine, odnosno BiH, tokom perioda koji je duži od perioda boravka od 90 dana, ili da se školuju, zaposle se, bave se medijskom djelatnošću ili drugim aktivnostima koje su unaprijed odobrili nadležni organi Narodne Republike Kine, odnosno BiH, dužni su da podnesu zahtjev i pribave odgovarajuću vizu, prije ulaska na teritoriju Narodne Republike Kine, odnosno BiH.

Državljanima BiH i Narodne Republike Kine, nosiocima važećih običnih pasoša, koji namjeravaju da podnesu zahtjev za odobrenje boravka na teritoriji Narodne Republike Kine, odnosno BiH, dužni su da, prije ulaska na teritoriju Narodne Republike Kine, odnosno BiH, podnesu zahtjev i pribave odgovarajuću vizu.

Državljani Narodne Republike Kine, nosioci diplomatskih, službenih i pasoša za javne poslove, izuzimaju se od obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 30 dana od dana svakog ulaska.

Napomena: Zvaničnici koji su na nivou ili iznad nivoa zamjenika ministra u Vladi i oficiri koji imaju čin general-major ili viši čin u Oružanim snagama bilo koje Ugovorne strane dužni su pribaviti prethodnu saglasnost druge Ugovorne strane ili diplomatskim putem obavijestiti nadležne vlasti druge Ugovorne strane prije njihovog službenog putovanja na teritoriju te države.

Izuzimaju se od obaveze pribavljanja viza za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska nosioci pasoša Tajvana i to samo ukoliko je u pasoš unesen broj lične karte, kao i nosioci pasoša izdatih u Posebnim upravnim područjima Narodne Republike Kine: Hong Kong i Makao.