Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
Top News
17.3.2021 15:30
Održana inauguralna sjednica Povjerenstva za suradnju sa NATO-om

Zamjenik ministrice vanjskih poslova i predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om Bosne i Hercegovine mr.sc. Josip Brkić predsjedavao je inauguralnom sjednicom Komisije, 17. marta 2021. godine.

Sjednici su, pored članova Komisije, kao gosti prisustvovali i zapovjednik NATO štaba u Sarajevu brigadni general Eric Folkestad, ambasador Mađarske kao contact point ambasade u BiH, NJ.E. Krisztián Pósa i članovi delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Nikola Lovrinović i Asim Sarajlić.

Nakon inauguralne sjednice, predsjedavajući Brkić je informirao predstavnike medija da je na sjednici usvojen Poslovnik o radu Komisije, te da očekuje da će do polovice aprila biti izrađen nacrt dokumenta "Program reformi za 2021. godinu". Dodao je da je rad Komisije transparentan, te da će i Program reformi u BiH za ovu godinu biti dostupan javnosti onog momenta kada bude usvojen na nadležnim tijelima, prvenstveno na Vijeću ministara. Naveo je da ne očekuje nikakve blokade u radu Komisije za saradnju sa NATO-om, te da će glavna tema rada Komisije biti tehnička saradnja BiH sa NATO strukturama.

Komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Eric Folkestad izrazio je zadovoljstvo formiranjem Komisije BiH za saradnju sa NATO-om. Istaknuo je da svi partneri NATO-a imaju različite oblike saradnje sa ovom organizacijom, te da su partneri ti koji odlučuju kakvi će biti njihovi odnosi. Dodao je da će fokusiranje bh vlasti na reforme odbrambenih i sigurnosnih institucija učiniti zemlju sposobnijom za odgovore na sigurnosne izazove i druge prijetnje.

Ambasador Pósa je također izrazio veliko zadovoljstvo zbog formiranja Komisije kao važnog interresornog tijela koje će na tehničkom nivou sarađivati sa NATO-om, te čestitao članovima Komisije na izboru i poželio im uspješan rad. „Kao NATO kontakt ambasada za saradnju s BiH, važno nam je da tehnički pomognemo BiH, te da prenesemo naša iskustva, ali i stavove BiH prema NATO sjedištu u Briselu“, istaknuo je ambasador. Dodao da je Brisel zadovoljan saradnjom sa BiH, koja sama za sebe kreira sadržaj i dinamiku reformi.
 
Komisija za saradnju sa NATO-om formirana je Odlukom Vijeća ministara BiH, 24. februara 2021. godine. Komisija ima zadaću da predlaže Vijeću ministara mjere i aktivnosti za realizaciju obaveza iz "Partnerstva za mir" i "Programa reformi BiH", kontinuirano prati i analizira njihovu provedbu, te izvješćuje Vijeće ministara. Komisija sarađuje i s drugim institucijama na nivou BiH i entiteta, kao i nevladinim organizacijama, nadležnim u sjedištu NATO-a u Briselu i NATO štabu u Sarajevu, Misijom BiH pri NATO-u u Briselu, kao i sa nadležnim institucijama drugih zemalja i međunarodnih organizacija.