Ministarstvo vanjskih poslova BiH
Skip Navigation Links
Vanjska politikaExpand Vanjska politika
AktuelnostiExpand Aktuelnosti
MinistarstvoExpand Ministarstvo
AmbasadeExpand Ambasade
Konzularne informacijeExpand Konzularne informacije
EkonomijaExpand Ekonomija
Međunarodna saradnjaExpand Međunarodna saradnja
Javne nabavkeExpand Javne nabavke
A-A+
Saopštenja
30.11.2018 12:50
Seminar „Ekonomska diplomatija Ministarstva vanjskih poslova BiH“ održan u MVP BiH

U Ministarstvu vanjskih poslova BiH 28. novembra 2018. godine, u organizaciji Odsjeka za ekonomsku diplomatiju Sektora za bilateralne odnose Ministarstva vanjskih poslova BiH, održan je seminar „Ekonomska diplomatija Ministarstva vanjskih poslova BiH“. U saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Agencijom za unapređenje stranih ulaganja BiH i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH seminar je pripremljen za upoznavanje učesnika - novouposlenih, ali i diplomata u Ministarstvu vanjskih poslova BiH pred odlazak na dužnost u DKP mrežu BiH sa načinom i modelom unapređenja rada u domenu ekonomske diplomatije.

Seminar je moderirao pomoćnik ministra za bilateralne odnose Ahmet Halilović, koji je uvodnim izlaganjem pozdravio učesnike događaja. Polaznicima seminara se obratio i direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić, koji je istakao kako su osnovni zadaci DKP mreže BiH unapređenje ekonomskih odnosa BiH sa inostranstvom, povećanje izvoza BiH te pronalaženje stranih ulagača za investicije u BiH.

Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (VTK BiH) Nemanja Vasić je istakao da je VTK BiH ove godine uložila oko 500.000 KM u izradu promotivnog materijala - izradu brošura za drvnu, metalnu i prehrambenu industriju i turizam. Ekonomska diplomatija je alat za razvoj novih tržišta i brži ekonomski rast BiH. Ulogu DKP BiH vidi u pronalaženju adekvatnih partnera na tržištu zemlje prijema i nastojanjima da obezbijedi plasman proizvoda iz BiH na stranom tržištu.

Šefica Odjela za trgovinske odnose sa evropskim integracijama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Zada Muminović je govorila o trgovinskim sporazumima, koje je BiH potpisala sa drugim zemljama i o vanjskotrgovinskoj politici. Na prezentaciji je prikazana mapa trgovinskih sporazuma Evropske unije sa drugim državama svijeta, te je naglašeno da će i BiH morati usvojiti iste te sporazume do priključenja u članstvo u EU. Navela je podatak da BiH ima potpisane trgovinske sporazume sa 42 zemlje svijeta, te je govorila o sporazumu CEFTA i članstvu BiH u ovom sporazumu.

Šefica Odsjeka za ekonomsku diplomatiju Tanja Milašinović Martinović je prvo govorila o zakonima i propisima kojima se rukovodi ekonomska diplomatija MVP BiH u svom radu a potom je istakla najvažnije aktivnosti i strateške ciljeve Odsjeka za ekonomsku diplomatiju i DKP mreže. Navela je uputstva za procesuiranje upita u mreži DKP BiH te način organizacije promotivnih skupova u zemlji prijema, sa primjerima iz prakse. Istakla je zaključke i analize sa pojedinih skupova, u čijoj organizaciji je učestvovala. Govorila je i o evidentiranim problemima u funkcionisanju sistema ekonomske diplomatije u BiH i konceptu njegovog budućeg razvoja.  
Seminar je od velikog broja polaznika ocijenjen kao vrlo uspješan, te je navedena potreba da se isti seminar ponovo organizuje tokom naredne godine.

23.9.2011
Ministarstvo vanjskih poslova ne obavlja radnje registracije kancelarije i/ili predstavništva inostranih medijskih kuća. Zavisno od sjedišta predstavništva registrovanje pravnog lica obavljaju nadležni lokalni organi.
23.9.2011
Ured za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je opredijeljen blagovremenom obezbjeđivanju kompletne informacije o svim aktivnostima koje se sprovode u sjedištu i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.